Ngày 18 tháng 12 năm 2018 Xem lịch
NỘI DUNG

HỌP CHI BỘ THÁNG 10

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 10/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017
PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
1. Thời gian, địa điểm
a) Thời gian: 1h30 ngày 27 tháng 10 năm 2017
b) Địa điểm: Phòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 10/2017.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 47, đảng viên chính thức: 41 (nữ 22), đảng viên dự bị: 6; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
- Công tác kiểm tra, giám sát
- Công tác phê bình và tự phê bình
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
Công văn số 65-CV/BTCHU về việc hướng dẫn báo cáo kết quả đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phogn cách Hồ Chí Minh .
Công văn số 66-CV/BTCHU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lương tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.
Thông báo số 79-TB/HU kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.   
II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng  10 năm 2017.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 10 của Đảng bộ cấp trên.
- Phát động cuộc thi viết “thanh niện Việt Nam làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 10/2017 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thực hiện chuyên môn tháng 10 và tăng tiết theo TKB.
Hoàn thành hồ sơ dạy thêm, học thêm.
Thực hiện các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp theo PPCT.
Các tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.
Tiến hành hội giảng giáo viên giỏi cấp trường (đợt 1: 02/10). Thi lý thuyết (29/10)
Tiếp tục ôn tập cho học sinh giỏi ở các lĩnh vực: HSG K11,10, MTCT, Olympic tháng 4 và giải Toán bằng Tiếng Anh ở các môn T,L,H,Si
Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kì hàng tháng theo Công văn số 1992-SGDDT-GDTrH.
Chuẩn bị nhân sự tham gia Đại hội TDTT ngành GD&ĐT từ 09/11 đến 11/11/2017 theo Công văn số 1219-QĐ/SGDĐT và  hội thao GDQP-AN-HS THPT vào các ngày 14,15,16/12/2017.
Triển khai cuộc thi “Sáng tạo trẻ”.
Thực hiện việc trao đổi chuyên môn trên website “Trường học kết nối”.
Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên.
Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi giải Toán trên máy tính bỏ túi ở các bộ môn.
3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Phân công BCH công đoàn trực theo lịch.
Chuẩn bị quà 20/11 cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên trường.
Lập kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo việt nam 20/11.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
          Xét học bổng cho học sinh.
          Ổn định nề nếp học sinh.
          Tổ chức tuyên truyền và phổ biết pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trong toàn trường.
          Tổ chức nhận hồ sơ cuộc thi “sáng tạo trẻ”.
          Tiến hành đại hội đoàn viên giáo viên.
 Chuẩn bị văn kiên cho đại hội đoàn trường.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cho các đ/c chưa kết nạp.
          5. Công tác xây dựng Đảng
          * Kiểm tra  giám sát quí 4
          1. Đổ Tuấn Phương                           2. Lê Văn Út
          3. Trần Thị Như Ý                              4. Quách Thị Huệ
          5. Lư Thanh Thảo Trang                   6. Lê Văn Tài
          7. Hồ Thanh Tâm                              8. Bùi Thị Như Ngọc
          * Thực hiện kiểm điểm xoay vòng tháng 10:
          1. Đặng Thị Tú Quyên                                2. Phạm Thị Thu Hương
          3. Phạm Thị Bích Đào                                4. Lê Thị Hồng Đào                
          5. Trương Văn Đợi                                     6. Lê Thị Kim Ngân                          
         
7. Ngô Công Bằng                                     
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 11 năm 2017
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 11 của Đảng bộ cấp trên.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 11/2017 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thực hiện chuyên môn tháng 11, tăng tiết và phụ đạo yếu kém theo TKB;
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT; 
KTra tiến độ thực hiện chuyên môn;
Kiểm tra HĐSP của 15 giáo viên;
Tổ tiếp tục thực hiện SHCM và CĐ đề theo kế họach của tổ;
Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày 06/11/2017;
   + ĐDDH: chấm sơ khảo 10/11 và chung khảo 12/11;
   + BGĐT: chấm chung khảo 17/11;
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, tổ chức vào ngày 19/11/2016;
b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa cho học sinh ở xa.
Kết hợp với công đoàn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tổ chức cuộc thi làm báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
          c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
6. Công tác khác
 
Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Lê Tứ Hải
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT