Ngày 23 tháng 01 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

PHÂN CÔNG COI THI, LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

SỞ GD- ĐT SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI XHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

DANH SÁCH GV COI KIỂM TRA CLĐN K12(2017-2018)

Stt HỌ VÀ TÊN Dạy môn CHỦ NHẬT 10/9 THƯ HAI 11/9 SỐ
BuỔI
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
1 Lê Hồng Hạnh N.Văn   x     1
2 Bùi Như Ngọc(TP) N.Văn x       1
3 Trần Tích Nghĩa N.Văn         0
4 Trần Ngọc Phấn(TT) N.Văn x       1
5 Trần Thị Như ý N.Văn x       1
6 Phạm T.Thu Hương N.Văn x       1
7 Nguyễn Quốc Thái N.Văn   x     1
8 Phạm Bích Đào N.Văn x       1
9 Lê. T.Hồng  Đào  N.Văn x       1
10 Nguyễn Thị Thủy N.Văn   x     1
11 Lương Thùy Như N.Văn x       1
12 Lê Kim Ngân N.Văn x       1
13 Nguyễn T.Mỹ Xuyên N.Văn   x     1
14 Nguyễn Thị Trinh N.Văn         0
15 Nguyễn T.Cẩm Bích Toan       x 1
16 Phan Thanh Hùng Toan       x 1
17 Bùi Thanh Hiếu Toan       x 1
18 Trương T.Kim Thoa Toan       x 1
19 Phạm Văn Chiến Toan         0
20 Đặng Công Toại Toan       x 1
21 Nguyễn T.K.Nương Toan       x 1
22 Trần Vương Mỹ Toan       x 1
23 Quách Thị Huệ Toan         0
24 Bành Trúc Phương Toan       x 1
25 Phạm Thu Trang Toan       x 1
26 Trần Văn Phúc Toan       x 1
27 Lư Thanh Thảo Trang Toan       x 1
28 Đặng Văn Hữu(TT) Ly x       1
29 Lê Đoàn Chuẩn Ly x       1
30 Bùi Thanh Nhã Ly x       1
31 Lý Thị Muội Ly x     x 2
32 Huỳnh Thị Lệ Hằng Ly x   x   2
33 Nguyễn Bình Kha Ly         0
34 Nguyễn Thị Dung Ly x     x 2
35 Nguyễn Quốc Văn(TP) Ly x       1
36 Đỗ Ngọc Anh Thy x       1
37 Lâm Trường Hải x   x   2
38 Dương văn Hòa(TT) Hoa    x     1
39 Nguyễn Mai Hùng Hoa          0
40 Thạch Nơ Hoa    x     1
41 Mã Thị Thu Thanh Hoa    x x   2
42 Lâm Quốc Trung Hoa    x     1
43 Nguyễn Ngọc Thái Trân Hoa  x       1
44 Dương Thị Hồng Nhung Hoa    x   x 2
45 Trẩn Trung Quân(TT) Sinh      x   1
46 Sơn Thị Thúy Hằng Sinh    x x   2
47 Đinh Sô Na(BT) Sinh          0
48 Nguyễn Thị Kiều Sinh      x   1
49 Ung Thanh Nhàn Sinh      x 2
50 Đinh Thị Mỹ Trang Sinh      x   1
51 Lê Chiêu Phước CN      x   1
52 Bùi Thanh Dung Sinh-CN          0
53 Hồ Thanh Tâm CN x       1
54 Phạm Thanh Liêm CN     x   1
55 Trần Thị Vân Anh CN     x   1
56 Nguyễn Văn Tiếp CN   x   2
57 Hoàng Thị Hồng Nhung Dia    x     1
58 Mai Thanh Thúy Dia    x     1
59 Đặng Đức Ngọc Dia    x     1
60 Trần Kim Lâm Dia    x   x 2
61 Bùi Thị Nga L.su   x x   2
62 Trần Ngọc Thùy L.su   x   x 2
63 Phạm Minh Biển L.su   x x   2
64 Thạch Thanh Tuấn L.su     x   1
65 Nguyễn Thu Trang L.su     x   1
66 Nguyễn Minh Tâm (TT) GDCD     x   1
67 Nguyễn Đăng Khoa GDCD x   x   2
68 Nguyễn Thành Ry GDCD     x   1
69 Trần Dịu ý GDCD     x   1
70 Lê Văn út (TT) AV       x 1
71 Đặng Thị Tú Quyên AV         0
72 Ngô Xuân Quang AV       x 1
73 Trần Đạt Thủy Tiên AV       x 1
74 Trần T.Thanh Tuyền AV x     x 2
75 Trần Như Ý AV         0
76 Nguyễn Xuân Hòa AV         0
77 Nguyễn Minh Hùng AV       x 1
78 Đặng Ngọc Toàn AV         0
79 Thạch Hùynh Nga(TT) TH x       1
80 Đỗ Văn Lùn TH   x     1
81 PhạmT. Xuân Hương TH   x   x 2
82 Lê Văn Tài TH THƯ KÍ 0
83 Hòang Mnh Khoa TH   x     1
84 Mai Thị Bích Vân TH   x   x 2
85 Phạm Thị Băng Tâm TH   x x   2
86 Phùng Văn Minh(TT) TD     x   1
87 Nguyễn Văn Phui TD x       1
88 NguyỄn Thị Nương  TD       x 1
89 Nguyễn Đức Toàn TD       1
90 Quách Hồng Tươi TD         0
91 Ngô Công Bằng TD   x   1
92 Nguyễn Tiến Anh QS x       1
93 Trần Văn Đợi QS   x x   2
94 Lưu Minh Đường QS     x   1
  TCỘNG   24 24 24 24  


LỊCH KIỂM TRA KSCLĐN KHỐI 12
 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI GIAN CHỦ NHẬT (10/9) T. HAI (11/9)
SÁNG
(7 giờ)
CHIỀU
(13giờ 30ph)
SÁNG
(7 giờ)
CHIỀU
(13giờ 30ph)
MÔN THI N.Văn
(90ph)
Địa lí
(45ph)
L. Sử
(45ph)
Tóan
(90ph)
V.LÍ
(45ph)
Hóa học
(45ph)
GDCD
(45ph)
Anh văn
(45ph)
    Sinh học
(45ph)
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT