Ngày 20 tháng 10 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG
Học sinh vi phạm nội qui tuần 5 năm học 2017-2018
Áp dụng từ 09/01/2017 đến 14/01/2017
Áp dụng từ 02/01/2017 đến 07/01/2017
Áp dụng từ 26/12/2016 đến 31/12/2016.
Áp dụng từ 5/12/2016 đến 10/12/2016
Áp dụng từ 28/11/2016 đến 3/12/2016
Áp dụng từ 20/11/2016 đến 26/11/2016
Áp dụng từ 14/11/2016 đến 19/11/2016
Áp dụng từ 7/11/2016 đến 12/11/2016
Áp dụng từ 31/10/2016 đến 5/11/2016
Áp dụng từ 24/10/2016 đến 29/10/2016
Áp dụng từ 17/10/2016 đến 22/10/2016
Áp dụng từ 10/10/2016 đến 15/10/2016
Hoạc sinh vi phạm nội qui tuần 3
Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT