Ngày 20 tháng 10 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

STT
Họ và tên
Lớp
Nữ
Học lực
Hạnh kiểm
1
Đỗ Khánh
Duy
10A1
 
Giỏi
Tốt
2
Nguyễn Thị Ngọc
Hiển
10A1
x
Giỏi
Tốt
3
Nguyễn
Kiểng
10A1
 
Giỏi
Tốt
4
Nguyễn Thị Thảo
Nguyên
10A1
x
Giỏi
Tốt
5
Lê Thị Kim
Xuân
10A1
x
Giỏi
Tốt
6
Nguyễn Thị Thu
An
10A2
x
Giỏi
Tốt
7
Nguyễn Thanh Hồng
Anh
10A2
x
Giỏi
Tốt
8
Trương Quốc
Anh
10A2
 
Giỏi
Tốt
9
Huỳnh Thị Phương
Cầm
10A2
x
Giỏi
Tốt
10
Lê Minh
Hiền
10A2
 
Giỏi
Tốt
11
Lê Văn
Hoàng
10A2
 
Giỏi
Tốt
12
Lâm Phạm Quốc
Huy
10A2
 
Giỏi
Tốt
13
Nguyễn Thanh
Liêm
10A2
 
Giỏi
Tốt
14
Nguyễn Huy
Lộc
10A2
 
Giỏi
Tốt
15
Phạm Thị Kim
Ngân
10A2
x
Giỏi
Tốt
16
Trần Thanh
Ngân
10A2
x
Giỏi
Tốt
17
Đặng Phúc
Nhân
10A2
 
Giỏi
Tốt
18
Châu Bảo
Nhi
10A2
x
Giỏi
Tốt
19
Trần Ngọc Phương
Nhi
10A2
x
Giỏi
Tốt
20
Đinh Quí
Phụng
10A2
x
Giỏi
Tốt
21
Đặng Thị Trúc
Thanh
10A2
x
Giỏi
Tốt
22
Nguyễn Thanh
Thảo
10A2
x
Giỏi
Tốt
23
Nguyễn Thị Thu
Thảo
10A2
x
Giỏi
Tốt
24
Phạm Phan Anh
Thư
10A2
x
Giỏi
Tốt
25
Phạm Thị Anh
Thư
10A2
x
Giỏi
Tốt
26
Trần Lệ Hạnh
Thư
10A2
x
Giỏi
Tốt
27
Trần Ngọc Minh
Thư
10A2
x
Giỏi
Tốt
28
Trương Thị Minh
Thư
10A2
x
Giỏi
Tốt
29
Võ Thị Ngọc
Thư
10A2
x
Giỏi
Tốt
30
Nguyễn Trọng
Tín
10A2
 
Giỏi
Tốt
31
Võ Quốc
Toàn
10A2
 
Giỏi
Tốt
32
Lê Ngọc Bích
Trâm
10A2
x
Giỏi
Tốt
33
Phùng Thị Ái
Trân
10A2
x
Giỏi
Tốt
34
Nguyễn Trần Minh
Tuyển
10A2
 
Giỏi
Tốt
35
Nguyễn Tường
Vy
10A2
x
Giỏi
Tốt
36
Nguyễn Thị Mỹ
Xuyên
10A2
x
Giỏi
Tốt
37
Trần Thị
Yến
10A2
x
Giỏi
Tốt
38
Bùi Như
Ý
10A2
x
Giỏi
Tốt
39
Nguyễn Thiện
Bảo
10A3
 
Giỏi
Tốt
40
Huỳnh Thái
Khang
10A3
 
Giỏi
Tốt
41
Cái Thái
Nguyên
10A4
 
Giỏi
Tốt
42
Lương Ngọc Tú
Như
10A4
x
Giỏi
Tốt
43
Nguyễn Lam
Trường
10A4
 
Giỏi
Tốt
44
Phạm Hải Trùng
Dương
10A6
 
Giỏi
Tốt
45
Nguyễn Trần Hải
My
10A6
x
Giỏi
Tốt
46
Võ Trung
Tính
10A7
 
Giỏi
Tốt
47
Đặng Hoàng Anh
Thư
10A8
x
Giỏi
Tốt
48
Châu Thị Diệu
Hiền
11A1
x
Giỏi
Tốt
49
Trần Thái
Vương
11A1
 
Giỏi
Tốt
50
Lê Đức
Anh
11A2
 
Giỏi
Tốt
51
Huỳnh Thị Ngọc
Bích
11A2
x
Giỏi
Tốt
52
Trần Phong
Cầm
11A2
 
Giỏi
Tốt
53
Trần Anh
Duy
11A2
 
Giỏi
Tốt
54
Võ Thị Ngọc
Giào
11A2
x
Giỏi
Tốt
55
Hà Tấn
Hải
11A2
 
Giỏi
Tốt
56
Nguyễn Trung
Hậu
11A2
 
Giỏi
Tốt
57
Phan Thị Kim
Hiển
11A2
x
Giỏi
Tốt
58
Huỳnh Tiến
Huy
11A2
 
Giỏi
Tốt
59
Hoàng Duy
Khang
11A2
 
Giỏi
Tốt
60
Nguyễn Minh
Khiêm
11A2
 
Giỏi
Tốt
61
Nguyễn Thị Thiên
Kim
11A2
x
Giỏi
Tốt
62
Huỳnh Thị Tú
Ngân
11A2
x
Giỏi
Tốt
63
Võ Mộng
Ngọc
11A2
x
Giỏi
Tốt
64
Lê Lâm Thảo
Nguyên
11A2
x
Giỏi
Tốt
65
Lâm Quỳnh
Như
11A2
x
Giỏi
Tốt
66
Lê Tố
Như
11A2
x
Giỏi
Tốt
67
Trần Đắc
Phi
11A2
 
Giỏi
Tốt
68
Lê Thúy
Quyên
11A2
x
Giỏi
Tốt
69
Đỗ Tấn
Thành
11A2
 
Giỏi
Tốt
70
Trần Nguyên
Thảo
11A2
x
Giỏi
Tốt
71
Nguyễn Thị Ngọc
Thủy
11A2
x
Giỏi
Tốt
72
Nguyễn Hồ Anh
Thư
11A2
x
Giỏi
Tốt
73
Nguyễn Chánh
Tín
11A2
 
Giỏi
Tốt
74
Phùng Thị Kiều
Trang
11A2
x
Giỏi
Tốt
75
Nguyễn Thị
Vi
11A2
x
Giỏi
Tốt
76
Hoàng Triều Như
Ý
11A2
x
Giỏi
Tốt
77
Lê Thị Tú
Trinh
11A3
x
Giỏi
Tốt
78
Nguyễn Quốc
Cường
11A4
 
Giỏi
Tốt
79
Nguyễn Phạm Anh
Duy
11A4
 
Giỏi
Tốt
80
Nguyễn Như
Phương
11A4
x
Giỏi
Tốt
81
Nguyễn Thị Phương
Thùy
11A4
x
Giỏi
Tốt
82
Trần Thúy Anh
Thư
11A4
x
Giỏi
Tốt
83
Nguyễn Phương
Bạc
11A5
 
Giỏi
Tốt
84
Triệu Kim
Chi
11A5
x
Giỏi
Tốt
85
Huỳnh Nguyễn Anh
Duy
11A5
 
Giỏi
Tốt
86
Huỳnh Tuấn
Giang
11A5
 
Giỏi
Tốt
87
Phùng Nhật
Hào
11A5
 
Giỏi
Tốt
88
Nguyễn Văn
Lợi
11A5
 
Giỏi
Tốt
89
Trần Thị Ánh
Khoa
11A6
x
Giỏi
Tốt
90
Trần Thị Mỹ
Nhiên
11A6
x
Giỏi
Tốt
91
Huỳnh Thị Ngọc
Huyền
11A7
x
Giỏi
Tốt
92
Nguyễn Hải
Đăng
12A1
 
Giỏi
Tốt
93
Hà Thị Ngọc
Hân
12A1
x
Giỏi
Tốt
94
Mã Thị
Mải
12A1
x
Giỏi
Tốt
95
Trần Thị Thúy
Ngân
12A1
x
Giỏi
Tốt
96
Huỳnh Nhựt
Phi
12A1
 
Giỏi
Tốt
97
Dương Bùi Thái
An
12A2
 
Giỏi
Tốt
98
Nguyễn Kiều
Diễm
12A2
x
Giỏi
Tốt
99
Nguyễn Hoàng
Duy
12A2
 
Giỏi
Tốt
100
Võ Nguyễn Thanh
Duy
12A2
 
Giỏi
Tốt
101
Trần Huỳnh Ngọc
Duyên
12A2
x
Giỏi
Tốt
102
Vũ Văn
Đức
12A2
 
Giỏi
Tốt
103
Huỳnh
Giao
12A2
x
Giỏi
Tốt
104
Nguyễn Thị Mỹ
Hạnh
12A2
x
Giỏi
Tốt
105
Trần Thị
Hoài
12A2
x
Giỏi
Tốt
106
Hoàng Thanh
Huỳnh
12A2
 
Giỏi
Tốt
107
Lê Hoàng
Kem
12A2
 
Giỏi
Tốt
108
Phan Thị Tuyết
Kha
12A2
x
Giỏi
Tốt
109
Lâm Thái
Khương
12A2
 
Giỏi
Tốt
110
Phạm Thị Thúy
Lan
12A2
x
Giỏi
Tốt
111
Nguyễn Quang
Minh
12A2
 
Giỏi
Tốt
112
Nguyễn Huỳnh Việt
Mỹ
12A2
x
Giỏi
Tốt
113
Nguyễn Khắc
Nghĩa
12A2
 
Giỏi
Tốt
114
Phan Thị Minh
Ngọc
12A2
x
Giỏi
Tốt
115
Nguyễn Trần Thảo
Nhi
12A2
x
Giỏi
Tốt
116
Trịnh Ngọc
Phụng
12A2
x
Giỏi
Tốt
117
Nguyễn Ngọc Trúc
Quỳnh
12A2
x
Giỏi
Tốt
118
Phan Minh
Tân
12A2
 
Giỏi
Tốt
119
Lê Thị Cẩm
Thanh
12A2
x
Giỏi
Tốt
120
Trần Huỳnh Ngọc
Thảo
12A2
x
Giỏi
Tốt
121
Nguyễn Văn
Tiền
12A2
 
Giỏi
Tốt
122
Trần Huyền
Trang
12A2
x
Giỏi
Tốt
123
Nguyễn Ngọc Bửu
Trâm
12A2
x
Giỏi
Tốt
124
Lư Thanh Thảo
Trân
12A2
x
Giỏi
Tốt
125
Trần Quốc Thái
Triều
12A2
 
Giỏi
Tốt
126
Đinh Hoàng
Trung
12A2
 
Giỏi
Tốt
127
Lâm Huỳnh
Xuân
12A2
x
Giỏi
Tốt
128
Trịnh Thị Bích
Xuyên
12A2
x
Giỏi
Tốt
129
Lâm Hải
Yến
12A2
x
Giỏi
Tốt
130
Nguyễn Văn
Công
12A3
 
Giỏi
Tốt
131
Nguyễn Tuấn
Kiện
12A3
 
Giỏi
Tốt
132
Nguyễn Thanh
Phong
12A3
 
Giỏi
Tốt
133
Trương Hoàng
Hảo
12A4
 
Giỏi
Tốt
134
Lâm Thị
Kiều
12A4
x
Giỏi
Tốt
135
Phạm Thanh
Sang
12A4
 
Giỏi
Tốt
136
Trần Hồ hữu
Thiện
12A4
 
Giỏi
Tốt
137
Cao Thị Cẩm
12A4
x
Giỏi
Tốt
138
Lê Thị Huỳnh
Giao
12A6
x
Giỏi
Tốt
139
Nguyễn Ngọc
Ngân
12A6
x
Giỏi
Tốt
140
Huỳnh Thị Tuyết
Oanh
12A6
 
Giỏi
Tốt
141
Dương Thị
Kiều
12A7
x
Giỏi
Tốt
142
Huỳnh Thị Chúc
Ly
12A7
x
Giỏi
Tốt
143
Lê Quốc
Nhi
12A7
 
Giỏi
Tốt
144
Trịnh Thanh
Tuyền
12A7
x
Giỏi
Tốt
Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT