Ngày 20 tháng 10 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018
Lớp STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Nữ
10A1 1 Hà Lê Lan Anh 06/05/2002 Kinh x
10A1 2 Nguyễn Thị Mỹ Anh 31/07/2002 Kinh x
10A1 3 Ngô Văn Ân 16/02/2002 Kinh  
10A1 4 Thạch Thái Diệu Châu 20/05/2002 Khơme x
10A1 5 Lê Hùng Cường 24/10/2002 Kinh  
10A1 6 Thạch Thị Bé Diệu 07/05/2002 Khơme x
10A1 7 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 19/07/2002 Kinh x
10A1 8 Trần Thị Thảo Duyên 16/02/2002 Kinh x
10A1 9 Nguyễn Thị Thu Duyên 14/04/2002 Kinh x
10A1 10 Tôn Nữ Anh Đào 5/12/2002 Kinh x
10A1 11 Nguyễn Thị Hồng Đoan 07/02/2002 Kinh x
10A1 12 Nguyễn Thanh Hào 08/08/2002 Kinh  
10A1 13 Trần Khánh Hòa 15/10/2002 Kinh  
10A1 14 Nguyễn Hoàng Huy 13/03/2002 Kinh  
10A1 15 Nguyễn Huỳnh Thanh Huy 21/07/2002 Kinh  
10A1 16 Liêu Quốc Khanh 22/02/2002 Kinh  
10A1 17 Đào Gia Linh 17/12/2002 Khơme x
10A1 18 Trần Thị Trúc Linh 03/02/2002 Kinh x
10A1 19 Nguyễn Thị Hiền Lương 20/01/2002 Kinh x
10A1 20 Đặng Trúc Ngân 26/09/2002 Kinh x
10A1 21 Trần Thạch Anh Nghi 29/07/2002 Khơme  
10A1 22 Lâm Thị Tuyết Nghi 06/12/2002 Kinh x
10A1 23 Trần Thanh Nghĩa 07/10/2002 Kinh  
10A1 24 Đinh Hồng Ngọc 01/06/2001 Kinh x
10A1 25 Lê Hoàng Nhân 26/07/2002 Kinh  
10A1 26 Huỳnh Minh Nhân 23/12/2002 Khơme  
10A1 27 Trần Thị Mỹ Nhân 24/05/2002 Kinh x
10A1 28 Nguyễn Huỳnh Nhật 06/01/2002 Kinh  
10A1 29 Nguyễn Thị Kiều Nương 05/09/2001 Kinh x
10A1 30 Nguyễn Trường Phát 29/01/2002 Kinh  
10A1 31 Nguyễn Long Phương 16/11/2002 Kinh  
10A1 32 Trần Thị Ngọc Quỳnh 22/01/2002 Kinh x
10A1 33 Phan Thị Thu Thảo 05/09/2002 Kinh x
10A1 34 Huỳnh Anh Thi 15/02/2002 Kinh x
10A1 35 Nguyễn Thị Minh Thư 15/08/2000 Kinh x
10A1 36 Nguyễn Long Thức 11/11/2002 Kinh  
10A1 37 Cao Thị Quỳnh Trân 02/06/2002 Kinh x
10A1 38 Kim Thị Cẩm Tú 20/10/2002 Khơme x
10A1 39 La Văn Tường 19/05/2002 Kinh  
10A1 40 Nguyễn Thị Yến Vi 22/07/2002 Kinh x
10A2 1 Nguyễn Dương Bình An 29/11/2002 Kinh  
10A2 2 Dương Khánh An 11/01/2002 Hoa  
10A2 3 Nguyễn Hoàng Lan Anh 12/03/2002 Kinh x
10A2 4 Lê Khánh Bắc 02/08/2002 Kinh  
10A2 5 Giang Thoại Xuân Diệp 27/12/2002 Hoa x
10A2 6 Huỳnh Nhật Trường Duy 07/01/2002 Kinh  
10A2 7 Nguyễn Tiến Đạt 01/04/2002 Kinh  
10A2 8 Lê Vũ Hào 30/12/2002 Kinh  
10A2 9 Lý Gia Hân 23/06/2002 Hoa x
10A2 10 Thái Gia Hân 02/10/2002 Hoa x
10A2 11 Nguyễn HoàngNam 08/04/2002 Kinh  
10A2 12 Mạch Ngọc Huyền 03/07/2002 Kinh x
10A2 13 Nguyễn Minh Kha 17/02/2002 Kinh  
10A2 14 Nguyễn Văn Khang 28/08/2002 Kinh  
10A2 15 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 20/03/2002 Kinh x
10A2 16 Nguyễn Thạch Hoàng Lệnh 14/03/2002 Kinh  
10A2 17 Thái Thúy Liên 17/09/2002 Hoa x
10A2 18 Lê Thị Trúc Ly 09/09/2002 Kinh x
10A2 19 Nguyễn Lâm Thanh Mẫn 21/06/2002 Kinh  
10A2 20 Trần Quang Minh 17/05/2002 Kinh  
10A2 21 Phạm Nguyễn Khôi Nguyên 02/11/2002 Kinh  
10A2 22 Nguyễn Phước Nguyên 27/09/2002 Kinh  
10A2 23 Dương Hoàng Nhân 10/06/2002 Kinh  
10A2 24 Bùi Thành Nhân 17/12/2002 Kinh  
10A2 25 Hứa Hoài Phong 24/06/2002 Kinh  
10A2 26 Nguyễn Nhật Quang 18/01/2002 Kinh  
10A2 27 Lê Trần Anh Quân 16/11/2002 Kinh  
10A2 28 Huỳnh Ngô Nhật Tân 30/01/2002 Kinh  
10A2 29 Giang Thoại Tân 01/01/2002 Hoa  
10A2 30 Nguyễn Lê Minh Thành 21/08/2002 Kinh  
10A2 31 Hứa Phú Thiên 07/05/2002 Kinh  
10A2 32 Phùng Thị Mộng Thơ 31/03/2002 Kinh x
10A2 33 Lê Võ Anh Thư 31/01/2002 Kinh x
10A2 34 Huỳnh Trần Anh Thy 01/08/2002 Kinh x
10A2 35 Phạm Duy Tiến 05/12/2002 Kinh  
10A2 36 Lê Hồng Tiến 01/11/2002 Kinh x
10A2 37 Lê Ngọc Tính 16/6/2002 Kinh  
10A2 38 Nguyễn Lê Bảo Trâm 08/01/2002 Kinh x
10A2 39 Giang Ngọc Trâm 15/04/2002 Hoa x
10A2 40 Lê Huyền Trinh 23/05/2002 Kinh x
10A2 41 Lê Nhật Trường 18/11/2002 Kinh  
10A2 42 Nguyễn Nhật Vy 01/06/2002 Kinh x
10A2 43 Trần Thái Vỹ 14/12/2002 Kinh  
10A2 44 Nguyễn Ngọc Như Ý 31/12/2002 Kinh x
10A2 45 Đinh Phi Yến 19/6/2002 Kinh x
10A3 1 Trần Thị Kiều Anh 16/01/2002 Kinh x
10A3 2 Lê Thị Mỹ Anh 11/04/2002 Kinh x
10A3 3 Võ Thị Ngọc Anh 27/12/2001 Kinh x
10A3 4 Trần Thị Vân Anh 17/04/2002 Hoa x
10A3 5 Lữ Việt Bách 14/02/2002 Kinh  
10A3 6 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 24/07/2002 Kinh  
10A3 7 Nguyễn Tấn Cảnh 24/11/1999 Kinh  
10A3 8 Tăng Văn Anh Duy 20/01/2002 Kinh  
10A3 9 Nguyễn Thị Thu Hà 03/03/2002 Kinh x
10A3 10 Lê Thị Thu Hiền 01/05/2002 Kinh x
10A3 11 Phan Tăng Phương Hiển 20/03/2002 Kinh x
10A3 12 Trần Thanh Huy 09/02/2002 Kinh  
10A3 13 Thạch Quang Khái 08/02/2002 Khơme  
10A3 14 Đặng Minh Khôi 30/01/2002 Kinh  
10A3 15 Huỳnh Tấn Lợi 08/02/2002 Kinh  
10A3 16 Quách Thị Ly 30/5/2002 Kinh x
10A3 17 Đặng Nguyễn Diệu Ngân 02/10/2002 Kinh x
10A3 18 Lâm Thanh Ngân 26/05/2002 Kinh x
10A3 19 Phạm Vĩnh Nghi 24/01/2002 Kinh x
10A3 20 Nguyễn Trần Phương Ngọc 21/12/2002 Kinh x
10A3 21 Huỳnh Thị Thảo Nhân 01/01/2002 Kinh x
10A3 22 Trần Khả Nhi 23/09/2002 Kinh x
10A3 23 Bùi Hoàng Yến Nhi 01/04/2002 Kinh x
10A3 24 Lý Thị Yến Nhi 29/11/2002 Kinh x
10A3 25 Lâm Tuyết Như 29/08/2002 Kinh x
10A3 26 Nguyễn Thanh Phong 21/06/2002 Kinh  
10A3 27 Trang Minh Phú 20/01/2002 Kinh  
10A3 28 Võ Minh Phương 07/12/2002 Kinh  
10A3 29 Nguyễn Mạnh Quỳnh 08/12/2002 Kinh  
10A3 30 Kiêm Hoàng Sơn 29/10/2002 Khơme  
10A3 31 Nguyễn Hoàng Quốc Tài 03/05/2002 Kinh  
10A3 32 Nguyễn Thị Minh Thơ 10/11/2002 Kinh x
10A3 33 Trang Phượng Thuy 13/10/2002 Kinh x
10A3 34 Trang Phượng Thúy 13/10/2002 Kinh x
10A3 35 Huỳnh Thị Anh Thư 12/12/2002 Kinh x
10A3 36 Nguyễn Thị Phương Trâm 01/12/2002 Kinh x
10A3 37 Nguyễn Hoài Quế Trân 13/01/2002 Kinh x
10A3 38 Nguyễn Thanh Trúc 24/06/2002 Kinh x
10A3 39 Đỗ Nguyễn Thị Tường Vân 17/10/2002 Kinh x
10A3 40 Trịnh Thị Mỹ Xuân 11/01/2002 Kinh x
10A4 1 Nguyễn Phượng Anh 16/06/2002 Kinh x
10A4 2 Phạm Thiên Ân 26/05/2002 Kinh  
10A4 3 Phan Phạm Đình Gia Bảo 06/02/2002 Kinh  
10A4 4 Võ Gia Bảo 19/06/2002 Kinh  
10A4 5 Nguyễn Tiểu Băng 25/04/2002 Kinh x
10A4 6 Sơn Hữu Bằng 01/01/2002 Khơme  
10A4 7 Huỳnh Kim Chi 16/01/2002 Kinh x
10A4 8 Trần Nguyễn Phước Diễn 07/04/2002 Kinh  
10A4 9 Nguyễn Thị Thúy Duyên 09/05/2002 Kinh x
10A4 10 Dương Thị Thùy Dương 17/07/2002 Kinh x
10A4 11 Cao Thị Hồng Đoan 15/01/2002 Kinh x
10A4 12 Đặng Nguyễn Trường Giang 12/07/2002 Kinh  
10A4 13 Đinh Diệu Hằng 02/10/2002 Kinh x
10A4 14 Trịnh Ngọc Hiển 21/04/2002 Kinh  
10A4 15 Thạch Thanh Hiếu 10/01/2002 Khơme  
10A4 16 Nguyễn Trung Hiếu 27/09/2002 Kinh  
10A4 17 Trần Minh Kha 19/11/2002 Kinh  
10A4 18 Đổ Nhỉ Khang 07/03/2002 Kinh  
10A4 19 Huỳnh Trung Kiên 06/02/2002 Kinh  
10A4 20 Trầm Diễm Mi 12/11/2002 Kinh x
10A4 21 Trần Thị Diểm My 11/01/2002 Kinh x
10A4 22 Trần Thị Kiều My 14/01/2002 Kinh x
10A4 23 Lê Quốc Nam 11/04/2002 Kinh  
10A4 24 Phan Ngọc Ngà 06/08/2002 Kinh x
10A4 25 Bùi Thị Kim Ngân 21/08/2002 Kinh x
10A4 26 Trần Thị Kim Ngân 03/12/2002 Kinh x
10A4 27 Nguyễn Thúy Ngọc 18/02/2002 Kinh x
10A4 28 Lê ngọc Kiều Nhiên 05/04/2002 Kinh x
10A4 29 Đỗ Ngọc Huỳnh Như 04/08/2002 Kinh x
10A4 30 Đặng Thị Xuân Nở 10/04/2002 Kinh x
10A4 31 Nhan Thanh Phương 22/07/2002 Kinh x
10A4 32 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/08/2002 Kinh x
10A4 33 Nguyễn Thanh Thảo 15/12/2002 Kinh x
10A4 34 Châu Thị Bích Thi 04/07/2002 Khơme x
10A4 35 Nguyễn Thị Hoài Thu 02/01/2002 Kinh x
10A4 36 Lê Thị Thùy Trang 27/09/2002 Kinh x
10A4 37 Đặng Hồng Trân 16/09/2002 Kinh x
10A4 38 Phan Thị Tú Trinh 26/08/2002 Kinh x
10A4 39 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/01/2002 Kinh x
10A4 40 Trịnh Nguyễn Hữu Văn 10/04/2002 Kinh  
10A4 41 Nguyễn Khải Văn 09/09/2002 Kinh  
10A5 1 Nguyễn Tường An 22/04/2002 Kinh  
10A5 2 Bùi Gia Băng 09/04/2002 Kinh  
10A5 3 Lý Thanh Bình 11/06/2002 Kinh  
10A5 4 Lê Thùy Dương 13/03/2002 Kinh x
10A5 5 Tô Trọng Tài Đức 16/10/2002 Kinh  
10A5 6 Trần Thị Ngọc Giàu 05/01/2002 Kinh x
10A5 7 Đinh Thị Ngọc Hà 10/12/2002 Kinh x
10A5 8 Nguyễn Thị Bé Hạnh 23/02/2002 Kinh x
10A5 9 Châu Chí Hậu 20/03/2002 Kinh  
10A5 10 Bùi Gia Huy 25/05/2002 Kinh  
10A5 11 Huỳnh Gia Huy 28/07/2002 Kinh  
10A5 12 Trần Thị Thu Hương 08/01/2002 Kinh x
10A5 13 Hồ Quốc Khánh 20/10/2001 Kinh  
10A5 14 Nguyễn Thị Nhã Khâm 22/03/2002 Kinh x
10A5 15 Nguyễn Đăng Khoa 03/02/2002 Kinh  
10A5 16 Nguyễn Thị Yến Linh 28/12/2002 Khơme x
10A5 17 Lê Phước Lộc 08/01/2002 Kinh  
10A5 18 Lâm Phạm Tấn Lộc 01/05/2002 Kinh  
10A5 19 Lê Công Minh 29/04/2002 Kinh  
10A5 20 Dương Nguyễn Hồng Ngọc 01/04/2002 Kinh x
10A5 21 Trần Tâm Ngọc 18/12/2002 Kinh x
10A5 22 Nguyễn Tuấn Nhân 14/07/2002 Kinh  
10A5 23 Nguyễn Ngọc Thiên Nhi 26/06/2002 Kinh x
10A5 24 Trần Phú Quý 30/04/2002 Kinh  
10A5 25 Lâm Thị Trúc Quỳnh 26/07/2002 Kinh x
10A5 26 Nguyễn Phương Thảo 30/04/2002 Kinh x
10A5 27 Đinh Thị Ngọc Thoa 15/01/2002 Kinh x
10A5 28 Trần Dân Thống 09/01/2002 Kinh  
10A5 29 Trần Minh Thuận 15/10/2002 Kinh  
10A5 30 Trần Thị Lam Thuyên 13/10/2002 Kinh x
10A5 31 Trịnh Thị Minh Thư 20/06/2002 Kinh x
10A5 32 Lê Thị Cẩm Tiên 25/10/2002 Kinh x
10A5 33 Lê Kim Tiên 10/02/2002 Kinh x
10A5 34 Đỗ Khánh Toàn 12/09/2002 Kinh  
10A5 35 Phan Thị Thùy Trang 14/01/2002 Kinh x
10A5 36 Lương Quốc Trường 01/11/2002 Kinh  
10A5 37 Đặng Hải Viên 20/01/2002 Kinh  
10A5 38 Nguyễn Ánh Xuân 10/02/2002 Kinh x
10A5 39 Trịnh Hoài Xuân 10/12/2002 Kinh  
10A6 1 Nguyễn Hoàng Thúy Ái 15/06/2002 Kinh x
10A6 2 Mai Thị Ngọc Diệu 12/11/2002 Kinh x
10A6 3 Lê Hoàng Dũng 09/01/2002 Kinh  
10A6 4 Nguyễn Huỳnh Thái Hà 17/12/2002 Kinh x
10A6 5 Thạch Thị Thanh Hà 28/05/2002 Khơme x
10A6 6 Lê Thị Bảo Hân 17/02/2002 Kinh x
10A6 7 Phùng Lê Công Hậu 05/11/2002 Kinh  
10A6 8 Huỳnh Thị Phúc Hậu 23/05/2002 Kinh  
10A6 9 Nguyễn Trần Trung Hiếu 28/10/2002 Kinh  
10A6 10 Trịnh Thị Trúc Huỳnh 11/06/2002 Kinh x
10A6 11 Huỳnh Hoàng Khá 27/08/2002 Kinh  
10A6 12 Ngô Thành Khang 27/10/2002 Kinh  
10A6 13 Tôn Thị Thúy Kiều 10/11/2002 Kinh x
10A6 14 Thạch Thị Hồng Lành 26/09/2002 Khơme x
10A6 15 Nguyễn Hoàng Trí Linh 14/07/2002 Kinh  
10A6 16 Tào Thị Yến Linh 28/03/2002 Khơme x
10A6 17 Bùi Kim Quang Lộc 27/10/2002 Kinh x
10A6 18 Trần Lâm Tiểu My 12/01/2002 Kinh x
10A6 19 Huỳnh Thị Thanh Ngân 02/06/2002 Kinh x
10A6 20 Lê Nguyễn Đại Ngọc 12/11/2002 Kinh  
10A6 21 Lê Thị Kim Ngọc 21/08/2002 Kinh x
10A6 22 Lê Nguyễn Trung Ngọc 12/11/2002 Kinh  
10A6 23 Nguyễn Thanh Nhã 05/03/2002 Kinh  
10A6 24 Nguyễn Trọng Nhân 23/02/2002 Kinh  
10A6 25 Trần Thị Tố Nhi 13/12/2002 Khơme x
10A6 26 Nguyễn Tuyết Nhi 20/05/2002 Kinh x
10A6 27 Trần Hoài Phong 24/12/2002 Kinh  
10A6 28 Từ Yến Phụng 19/12/2002 Kinh x
10A6 29 Trương Quý Phương 03/12/2002 Hoa  
10A6 30 Lý Kim Hoàng Sơn 18/10/2002 Khơme  
10A6 31 Tăng Long Duy Tân 10/03/2002 Kinh  
10A6 32 Trương Nhật Tân 29/12/2002 Khơme  
10A6 33 Lý Minh Thuận 30/07/2002 Khơme  
10A6 34 Ngô Thị Anh Thư 11/01/2002 Kinh x
10A6 35 Thạch Thị Thủy Tiên 15/02/2002 Khơme x
10A6 36 Lâm Thị Thanh Tiền 22/04/2002 Kinh x
10A6 37 Trần Trung Tín 28/08/2002 Kinh  
10A6 38 Cao Hữu Tình 13/08/2002 Kinh  
10A6 39 Nguyễn Thị Huyền Trân 27/09/2002 Kinh x
10A7 1 Lê Gia Bảo 05/11/2002 Kinh  
10A7 2 Sel Tiểu Bằng 16/11/2002 Khơme  
10A7 3 Kim Tuấn Em 12/04/2002 Khơme  
10A7 4 Lê Thị Hồng Gấm 13/01/2002 Kinh x
10A7 5 Nguyễn Văn Giang 07/01/2002 Kinh  
10A7 6 Huỳnh Giao 08/10/2002 Kinh x
10A7 7 Nguyễn Thị Diễm Hằng 27/07/2002 Kinh x
10A7 8 Cao Thị Mỹ Hoà 27/09/2002 Kinh x
10A7 9 Nguyễn Thị Diễm Hương 09/07/2002 Kinh x
10A7 10 Võ Hoài Khang 27/02/2002 Kinh  
10A7 11 Thạch Quang Khang 08/02/2002 Khơme  
10A7 12 Lâm Thanh Liêm 01/10/2000 Khơme  
10A7 13 Đinh Phước Lộc 12/12/2001 Kinh  
10A7 14 Lâm Thị Kiều Ly 01/01/2000 Khơme x
10A7 15 Lý Hoàng Minh 03/08/2002 Kinh  
10A7 16 Lâm Thị Hoàng Mỹ 01/01/2002 Kinh x
10A7 17 Thạch Trọng Nghĩa 18/05/2002 Khơme  
10A7 18 Lê Thị Hồng Nhi 30/10/2002 Kinh x
10A7 19 Nguyễn Tuyết Nhi 21/10/2002 Kinh x
10A7 20 Nguyễn Thị Vân Nhi 19/04/2002 Kinh x
10A7 21 Lê Thị Yến Nhi 16/02/2002 Kinh x
10A7 22 Lâm Thị Mỹ Nhiên 01/11/2002 Khơme x
10A7 23 Nguyễn Thị Hồng Phấn 29/10/2002 Kinh x
10A7 24 Nguyễn Đức Phi 01/12/2002 Kinh  
10A7 25 Lê Trọng Phúc 15/03/2002 Kinh  
10A7 26 Nguyễn Trọng Phúc 18/11/2002 Kinh  
10A7 27 Trần Văn Phúc 20/01/2002 Kinh  
10A7 28 NGuyễn Hoàng Phước 28/11/2001 Kinh  
10A7 29 Lê Thị Thảo Quyên 26/01/2002 Kinh x
10A7 30 Lưu Thế Tài 02/09/2002 Kinh  
10A7 31 Trần Nhật Tân 22/09/2002 Kinh  
10A7 32 Lê Công Thái 10/05/2002 Kinh  
10A7 33 Đổ Văn Thành 31/10/2002 Kinh  
10A7 34 Dương Lộc Tiến 30/03/2002 Hoa  
10A7 35 Bùi Quốc Trọng 13/10/2002 Kinh  
10A7 36 Nguyễn Đan Trường 13/10/2002 Kinh  
10A7 37 Nguyễn Đang Trường 29/05/2002 Kinh  
10A7 38 Trần Thị Cẩm Tú 28/02/2002 Kinh x
10A7 39 Tào Hoàng Tuấn 12/10/2002 Khơme  
10A7 40 Trần Thị Trúc Tuyên 20/05/2002 Kinh x
10A7 41 Nguyễn Văn Vỉnh 20/03/2002 Kinh  
10A7 42 Nguyễn Thanh Vĩnh 26/07/2002 Kinh  
10A7 43 Trần Thị Kim Yến 19/11/2002 Kinh x
10A8 1 Nguyễn Phương Khả Ái 23/08/2002 Kinh x
10A8 2 Huỳnh Thị Ngọc Bích 02/06/2002 Kinh x
10A8 3 Nguyễn Nhựt Cường 16/11/2002 Kinh  
10A8 4 Thạch Thị Ngọc Diễm 01/02/2002 Khơme x
10A8 5 Huỳnh Khánh Duy 19/05/2002 Kinh  
10A8 6 Tô Huỳnh Triệu Duy 12/05/2002 Kinh  
10A8 7 Thạch Dương 27/02/2002 Khơme  
10A8 8 Trần Quang Đại 03/07/2002 Kinh  
10A8 9 Trần Thị Cẩm Đang 30/03/2002 Kinh x
10A8 10 Nguyễn Thành Đạt 07/07/2002 Kinh  
10A8 11 Phan Hữu Đức 18/07/2002 Kinh  
10A8 12 Lê Thị Hồng Gấm 11/01/2002 Kinh x
10A8 13 Tăng Văn Hậu 07/08/2001 Kinh  
10A8 14 Thạch Thị Ngọc Hiệp 19/09/2002 Khơme x
10A8 15 Châu Hoàng Huy 19/12/2002 Kinh  
10A8 16 Nguyễn Thị Huỳnh 19/09/2002 Kinh x
10A8 17 Trần Lê Khả 01/11/2002 Kinh  
10A8 18 Lê Thị Huỳnh Liên 15/10/2002 Kinh x
10A8 19 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/11/2002 Kinh x
10A8 20 Huỳnh Thị Ngọc Nhạn 01/4/2002 Kinh x
10A8 21 Nguyễn Thị Quyển Nhi 04/03/2002 Kinh x
10A8 22 Thạch Thị Yến Nhi 27/05/2002 Khơme x
10A8 23 Nguyễn Quý Nhơn 11/06/2002 Kinh  
10A8 24 Lê Thị Hồng Nhung 09/09/2002 Kinh x
10A8 25 Kiêm Trần Phương 27/12/2001 Khơme  
10A8 26 Nguyễn Thanh Quy 23/12/2002 Kinh  
10A8 27 Huỳnh Thị Trúc Quyên 06/09/2002 Kinh x
10A8 28 Thạch Thị Na Ry 21/01/2001 Khơme x
10A8 29 Lý Thị Thanh Sương 14/10/2002 Khơme x
10A8 30 Trần Minh Tân 11/02/2002 Kinh  
10A8 31 Võ Phú Tân 21/03/2001 Kinh  
10A8 32 Nguyễn Ngọc Thạch 18/04/2002 Kinh  
10A8 33 Hà Yến Thanh 30/07/2002 Kinh x
10A8 34 Lý Thị Thanh Thảo 15/08/2002 Khơme x
10A8 35 Lữ Văn Thoại 22/04/2002 Kinh  
10A8 36 Trần Thị Anh Thư 27/04/2002 Kinh x
10A8 37 Nguyễn Thị Trân 04/08/2002 Kinh x
10A8 38 Nguyễn Quốc Trí 11/8/2002 Kinh  
10A8 39 Trần Văn Trí 10/06/2002 Kinh  
10A8 40 Đặng Phú Trọng 26/11/2002 Kinh  
10A8 41 Lê Anh Tú 16/06/2002 Kinh  
10A8 42 Nguyễn Khánh Tường 05/06/2002 Kinh  
10A8 43 Lâm Đại Vĩ 08/03/2002 Khơme  
10A9 1 Trần Thế Bảo 24/02/2002 Kinh  
10A9 2 Nguyễn Minh Cảnh 23/11/2002 Kinh  
10A9 3 Sơn Hoàng Diễn 26/05/2001 Khơme  
10A9 4 Trần Trung Dũng 02/07/2002 Kinh  
10A9 5 Lý Khánh Duy 23/11/2002 Khơme  
10A9 6 Lê Quốc Duy 10/09/2002 Kinh  
10A9 7 Nguyễn Thị Thùy Duyên 01/07/2002 Kinh x
10A9 8 Trần Hải Đăng 02/12/2002 Kinh  
10A9 9 Lâm Quốc Đỉnh 12/07/2002 Kinh  
10A9 10 Trần Văn Hào 03/04/2002 Kinh  
10A9 11 Nguyễn Ngọc Hảo 05/02/2002 Kinh  
10A9 12 Lâm Thị Ngọc Hân 03/01/2002 Khơme x
10A9 13 Trần Văn Hậu 01/01/2001 Kinh  
10A9 14 Nguyễn Phương Hòa 11/10/2001 Kinh  
10A9 15 Huỳnh Tấn Khả 15/04/2002 Kinh  
10A9 16 Phan Văn Khánh 11/12/2002 Kinh  
10A9 17 Nguyễn Châu Kỳ 07/01/2002 Kinh  
10A9 18 Bùi Minh Quỳnh Long 23/04/2002 Kinh  
10A9 19 lê Văn Luận 10/11/2002 Kinh  
10A9 20 Trương Thị Luyến 04/07/2002 Kinh x
10A9 21 Nguyễn Thái Nghi 16/10/2002 Kinh x
10A9 22 Trần Hữu Nghĩa 5/01/2002 Kinh  
10A9 23 Ngô Thị Kiều Ngoan 08/03/2002 Kinh x
10A9 24 Nguyễn Thị Như Ngọc 18/07/2002 Kinh x
10A9 25 Lộ Ngọc Như 13/04/2002 Kinh x
10A9 26 Lâm Trần Tấn Nhựt 29/10/2002 Kinh  
10A9 27 Thạch Thị Phiên 20/07/2002 Khơme x
10A9 28 Nguyễn Đức Phú 28/12/2002 Kinh  
10A9 29 Nguyễn Hoàng Phúc   Kinh  
10A9 30 Thạch Thị Phúc 16/12/2002 Khơme x
10A9 31 Hoàng Thị Kim Phương 01/02/2002 Kinh x
10A9 32 Nguyễn Phú Quý 19/11/2002 Kinh  
10A9 33 Thạch Thị Chanh The Ri 17/03/2002 Khơme x
10A9 34 Trần Som 18/05/2002 Khơme  
10A9 35 Ngô Minh Thành 20/10/2002 Kinh  
10A9 36 Trần Quốc Thành 18/08/2002 Kinh  
10A9 37 Lê Thị Thảo 18/10/2001 Kinh x
10A9 38 Nguyễn Kiều Tiên 06/12/2002 Kinh x
10A9 39 Ung Minh Tín 26/02/2002 Kinh  
10A9 40 Nguyễn Thị Hồng Trâm 17/08/2002 Kinh x
10A9 41 Sơn Lý Trường 21/11/2002 Khơme  
10A9 42 Trương Thị Như Ý 11/02/2002 Hoa x
10A10 1 Võ Thị Nhã An 06/12/2002 Kinh x
10A10 2 Nguyễn Thị Huệ Anh 09/11/2002 Kinh x
10A10 3 Ngô Thị Ngọc Châu 12/01/2002 Kinh x
10A10 4 Nguyễn Việt Cường 09/04/2002 Kinh  
10A10 5 Lê Bảo Duy 27/10/2002 Kinh  
10A10 6 Thạch Kim Duy 03/11/2002 Khơme  
10A10 7 Phạm Minh Đức 29/06/2002 Kinh  
10A10 8 Nguyễn Hoàng Hảo 17/04/2002 Kinh  
10A10 9 Phạm Minh Hậu 4/11/2000 Kinh  
10A10 10 Phạm Thái Gia Huy 02/07/2002 Kinh  
10A10 11 Thạch Văn Huỳnh 03/06/2002 Khơme  
10A10 12 Bùi Hoàng Khang 07/02/2002 Kinh  
10A10 13 Trần Thiện Khang 05/9/2001 Kinh  
10A10 14 Thạch Thị Mỹ Linh 25/09/2002 Khơme x
10A10 15 Mai Thị Tuyết Linh 09/07/2001 Kinh x
10A10 16 Nguyễn Tấn Lợi 31/12/2000 Kinh  
10A10 17 Thạch Thị Diễm My 16/10/2001 Khơme x
10A10 18 Lý Thị Bích Ngân 31/05/2002 Khơme x
10A10 19 Huỳnh Thị Thu Ngân 31/01/2002 Khơme x
10A10 20 Lê Lâm Hữu Nhân 07/12/2002 Kinh  
10A10 21 Nguyễn Khánh Nhựt 10/11/2002 Hoa  
10A10 22 Nguyễn Minh Quân 05/04/2001 Kinh  
10A10 23 Trần Đa Rô 08/10/2002 Khơme  
10A10 24 Thạch Thị Sang 26/10/2002 Khơme x
10A10 25 Nguyễn Hồng Sơn 29/04/2001 Kinh  
10A10 26 Đỗ Thành Tài 20/06/2002 Kinh  
10A10 27 Nguyễn Nhựt Tân 09/05/2002 Kinh  
10A10 28 Nguyễn Thu Thảo 10/06/2002 Kinh x
10A10 29 Nguyễn Ngọc Anh Thy 08/05/2002 Kinh x
10A10 30 Nguyễn Đặng Thiên Trang 01/09/2002 Kinh x
10A10 31 Phan Hữu Trân 19/07/2002 Kinh  
10A10 32 Thạch Thị Ngọc Trân 01/02/2002 Khơme x
10A10 33 Tăng Quốc Tú 02/01/2002 Kinh  
10A10 34 Nguyễn Thanh Tú 29/09/2002 Kinh  
10A10 35 Lâm Lý Tùng 29/09/2002 Kinh  
10A10 36 Huỳnh Thanh Tùng 12/03/2002 Kinh  
10A10 37 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 07/03/2002 Kinh x
10A10 38 Từ Thị Ngọc Tuyền 18/09/2002 Kinh x
10A10 39 Thái Phương Uyên 30/09/2002 Hoa x
10A10 40 Nguyễn Phúc Vinh 16/10/2002 Kinh  
10A10 41 Châu Ngọc Thảo Xuyên 05/03/2002 Kinh x
10A11 1 Trần Bình An 26/07/2002 Khơme x
10A11 2 Huỳnh Anh Duy 28/06/2002 Kinh  
10A11 3 Trương Quốc Duy 13/07/2002 Kinh  
10A11 4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/05/2002 Kinh x
10A11 5 Nguyễn Chí Đạt 29/12/2002 Kinh  
10A11 6 Lê Công Đạt 08/08/2002 Kinh  
10A11 7 Nguyễn Tấn Đạt 12/12/2002 Kinh  
10A11 8 Lê Văn Đông 01/01/2001 Kinh  
10A11 9 Lâm Hai 26/01/2002 Khơme  
10A11 10 Nguyễn Ngọc Hân 09/04/2002 Kinh x
10A11 11 Thạch Thị Thanh Huyền 11/10/2002 Khơme x
10A11 12 Lê Duy Khang 07/09/2002 Kinh  
10A11 13 Trà Lan 15/06/1999 Khơme  
10A11 14 Phạm Thị Yến Linh 29/02/2002 Kinh x
10A11 15 Lê Quốc Mạnh 09/09/2002 Kinh  
10A11 16 Lê Hoàng Nam 08/11/2002 Kinh  
10A11 17 Lý Thị Thu Ngân 09/09/2002 Khơme x
10A11 18 Thạch Thị Huyền Ngọc 24/11/2002 Khơme x
10A11 19 Châu Nguyễn Minh Ngọc 05/05/2002 Kinh  
10A11 20 Nguyễn Thị Huỳnh Như 18/05/2002 Kinh x
10A11 21 Đặng Tuấn Nhường 12/03/2000 Hoa  
10A11 22 Kiêm Nươl 14/05/2002 Khơme  
10A11 23 Phạm Duy Gia Phát 20/11/2002 Kinh  
10A11 24 Sơn Phong 08/04/2002 Khơme  
10A11 25 Nguyễn Văn Phòng 07/03/2002 Kinh  
10A11 26 Lý Phước 14/07/2002 Khơme  
10A11 27 Kim Ngô Nhật Quân 02/01/2002 Khơme  
10A11 28 Lý Sướng 14/11/2002 Khơme  
10A11 29 Ung Thanh Tâm 14/09/2002 Kinh  
10A11 30 Lâm Hoàng Tân 31/12/2002 Khơme  
10A11 31 Nguyễn Văn Thế 03/06/2002 Kinh  
10A11 32 Lý Trường Thịnh 01/09/2002 Kinh  
10A11 33 Hà Thị Mỹ Tiên 13/04/2002 Kinh x
10A11 34 Huỳnh Thị Thùy Trang 09/07/2002 Khơme x
10A11 35 Đoàn Nhật Trạng 12/03/2002 Kinh  
10A11 36 Trần Dương Kiều Trinh 15/02/2002 Kinh x
10A11 37 Trần Minh Tuấn 28/01/2002 Hoa  
10A11 38 Trần Thụy Thanh Tuyền 30/09/2002 Hoa x
10A11 39 Huỳnh Thạch Thanh Tường 18/06/2001 Khơme  
10A11 40 Nguyễn Lê Tường Vi 14/04/2002 Kinh x
10A11 41 Ngô Đức Vinh 16/09/2002 Kinh  
10A11 42 Trần Thị Bảo Xuyên 17/02/2002 Kinh x
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018
Lớp STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Nữ
11A1 1 Nguyễn Thanh Hoàng Anh 28/11/2001 Kinh  
11A1 2 Nguyễn Thị Mỹ Anh 11/08/2001 Kinh x
11A1 3 Nguyễn Hữu Duệ 20/07/2001 Kinh  
11A1 4 Nguyễn Thị Ngọc Đỉnh 26/08/2000 Kinh x
11A1 5 Hồ Thị Hạnh Đoan 13/01/2001 Kinh x
11A1 6 Tăng Thị Lệ Hằng 03/04/2001 Kinh x
11A1 7 Lý Phước Hậu 09/06/2001 Kinh  
11A1 8 Tô Thị Chúc Huỳnh 10/07/2001 Kinh x
11A1 9 Tô Long Khánh 09/02/2001 Kinh  
11A1 10 Thạch Văn Khỏe 20/06/1999 Khơme  
11A1 11 Nguyễn Thị Diễm Kiều 19/6/2001 Kinh x
11A1 12 Trần Khánh Linh 27/10/2001 Kinh x
11A1 13 Nguyễn Thị Cẩm Ly 12/6/2001 Kinh x
11A1 14 Nguyễn Trần Bảo My 25/2/2001 Kinh x
11A1 15 Lâm Thị Kim Ngân 27/5/2001 Khơme x
11A1 16 Lê Chí Nghĩa 06/12/2001 Kinh  
11A1 17 Nguyễn Trọng Nghĩa 10/11/2001 Kinh  
11A1 18 Trần Thị Hồng Ngọc 26/09/2001 Kinh x
11A1 19 Nguyễn Thị Thúy Nhi 01/01/2001 Kinh x
11A1 20 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 03/10/2001 Kinh x
11A1 21 Lưu Thị Mỹ Oanh 20/12/2001 Kinh x
11A1 22 Nguyễn Hoàng Quý 13/10/2001 Kinh  
11A1 23 Nguyễn Phương Quyên 16/12/2001 Kinh x
11A1 24 Từ Thúy Quỳnh 02/1/2001 Kinh x
11A1 25 Nguyễn Ngọc Thịnh 17/11/2001 Kinh x
11A1 26 Lê Quốc Thống 07/09/2001 Kinh  
11A1 27 Nguyễn Thị Minh Thư 21/02/2001 Kinh x
11A1 28 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 22/10/2001 Kinh x
11A1 29 Thái Võ Đức Toàn 13/6/2001 Kinh  
11A1 30 Ngô Ngọc Trân 02/11/2000 Kinh x
11A1 31 Nguyễn Thị Ngọc Trân 13/5/2001 Kinh x
11A1 32 Lý Yến Trinh 08/04/2001 Kinh x
11A1 33 Diệp Phúc Vinh 27/5/2001 Kinh x
11A1 34 Nguyễn Thị Khánh Vy 24/6/2001 Kinh x
11A1 35 Trịnh Tường Vy 26/7/2001 Hoa x
11A1 36 Kiêm Xuân 14/1/2001 Khơme  
11A1 37 Trần Thị Như Ý 15/10/2001 Kinh x
11A2 1 Huỳnh Lý Bằng 07/12/2001 Kinh  
11A2 2 Lý Tuấn Cường 24/04/2001 Kinh  
11A2 3 Nguyễn Bình Dương 06/03/2001 Kinh  
11A2 4 Lê Ngọc Hà 22/9/2001 Kinh x
11A2 5 Lê Thành Hữu Hiệu 15/06/2001 Kinh  
11A2 6 Trương Nhật Hòa 01/2/2001 Kinh  
11A2 7 Nguyễn Ngọc Huệ 18/7/2001 Kinh x
11A2 8 Huỳnh Hào Kiệt 20/5/2001 Kinh  
11A2 9 Trần Hoàng Long 25/6/2001 Kinh  
11A2 10 Trần Hồ Hữu Luận 24/4/2001 Kinh  
11A2 11 Nguyễn Trần Quỳnh Mai 03/12/2001 Kinh x
11A2 12 Lý Kim Ngân 9/6/2001 Hoa x
11A2 13 Trịnh Thảo Ngân 25/02/2001 Kinh x
11A2 14 Trần Hồ Trúc Ngân 8/2/2001 Kinh x
11A2 15 Huỳnh Thị Tuyết Nghi 20/03/2001 Kinh x
11A2 16 Lý Kim Nguyên 04/10/2001 Kinh x
11A2 17 Trần Thị Thanh Nhàn 17/03/2001 Khơme x
11A2 18 Lê Thị Diễm Nhi 26/06/2001 Kinh x
11A2 19 Lê Yến Nhi 27/05/2001 Kinh x
11A2 20 Nguyễn Bích Như 14/9/2001 Kinh x
11A2 21 Võ Hoàng Phi Oanh 3/5/2001 Kinh x
11A2 22 Lê Trần Hải Phúc 21/8/2001 Kinh x
11A2 23 Trần Minh Quang 15/09/2001 Kinh  
11A2 24 Trần Thanh Quốc 26/02/2001 Kinh  
11A2 25 Nguyễn Duy Tân 20/10/2001 Kinh  
11A2 26 Thái Trần Trung Thiên 24/11/2001 Hoa  
11A2 27 Lê Thị Thiết 09/12/2001 Kinh x
11A2 28 Lê Thị Ngọc Thuyền 30/11/2001 Kinh x
11A2 29 Hồ Thị Anh Thư 21/3/2001 Khơme x
11A2 30 Nguyễn Thị Minh Thư 09/2/2001 Kinh x
11A2 31 Trần Trí Thức 23/2/2001 Kinh  
11A2 32 Quách Uyên Thy 13/4/2001 Kinh x
11A2 33 Tôn Ngọc Bảo Trân 06/11/2001 Kinh x
11A2 34 Huỳnh Tôn Bảo Trân 19/7/2001 Kinh x
11A2 35 Nguyễn Trần Minh Triết 06/4/2001 Kinh  
11A2 36 Phạm Lê Huyền Trinh 06/12/2001 Kinh x
11A2 37 Đặng Thành Trung 17/02/2001 Kinh  
11A2 38 Nguyễn Thị Thảo Vân 17/02/2001 Kinh x
11A2 39 Huỳnh Nguyễn Thúy Vi 25/04/2001 Kinh x
11A2 40 Hồ Nguyễn Vinh 04/10/2001 Kinh  
11A2 41 Phạm Khả Vịnh 07/08/2001 Kinh x
11A2 42 Võ Nguyễn Khánh Vy 18/12/2001 Kinh x
11A2 43 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 24/3/2001 Kinh x
11A3 1 Trần Thị Diễm An 14/06/2001 Kinh x
11A3 2 Huỳnh Nhựt An 08/06/2001 Kinh  
11A3 3 Trần Cẩm Lan Anh 21/10/2001 Kinh x
11A3 4 Lê Thị Ngọc Bích 22/04/2001 Kinh x
11A3 5 Thạch Anh Duy 05/2/2001 Khơme  
11A3 6 Nguyễn Thành Đạt 09/01/2001 Kinh  
11A3 7 Hồ Hải Đăng 04/3/2001 Kinh  
11A3 8 Nguyễn Hoàng Tân Long Hạ 27/04/2001 Kinh  
11A3 9 Trần Nguyễn Khánh Hào 03/3/2001 Kinh  
11A3 10 Lê Thị Ngọc Hân 17/11/2001 Kinh x
11A3 11 Nguyễn Trung Hậu 09/06/2001 Kinh  
11A3 12 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 12/02/2001 Kinh  
11A3 13 Huỳnh Thị Ngọc Huỳnh 01/01/2001 Kinh x
11A3 14 Nguyễn Gia Khôi 22/1/2001 Kinh  
11A3 15 Lâm Trúc Linh 04/1/2001 Kinh x
11A3 16 Thạch Minh Lĩnh 20/05/2000 Khơme  
11A3 17 Nguyễn Thị Cẩm Ly 04/10/2001 Kinh x
11A3 18 Đào Thị Xuân Mai 22/1/2001 Kinh x
11A3 19 Nguyễn Ngọc Minh 20/09/2001 Kinh x
11A3 20 Ung Huỳnh Kiều Mỹ 15/9/2001 Kinh x
11A3 21 Lại Hồng Nam 09/07/2001 Kinh  
11A3 22 Trương Kim Ngân 23/09/2001 Kinh x
11A3 23 Nguyễn Thiện Nghi 24/7/2001 Kinh x
11A3 24 Đặng Uyển Nghi 04/11/2001 Hoa x
11A3 25 Phùng Thị Trinh Nhân 15/8/2000 Kinh x
11A3 26 Lê Thị Quyển Nhi 18/11/2001 Kinh x
11A3 27 Hồ Thành Nhơn 15/3/2001 Kinh  
11A3 28 Lê Đức Nhuận 20/11/2001 Kinh  
11A3 29 Nguyễn Nhựt Quy 24/12/2001 Kinh  
11A3 30 Nguyễn Đức Thiện 21/7/2001 Kinh  
11A3 31 Từ Hoàng Thiệu 27/6/2001 Kinh  
11A3 32 Nguyễn Minh Thông 09/1/2001 Kinh  
11A3 33 Trương Thị Anh Thư 13/5/2001 Kinh x
11A3 34 Lê Thị Hồng Thương 04/07/2001 Kinh x
11A3 35 Lý Thị Thu Trang 23/6/2001 Khơme x
11A3 36 Huỳnh Kha Nhựt Trân 16/06/2001 Kinh  
11A3 37 Huỳnh Ngọc Tuyết 10/03/2001 Kinh x
11A3 38 Thạch Thu Tuyết 01/10/2001 Khơme x
11A3 39 Võ Trần Long Vũ 20/6/2001 Kinh  
11A3 40 Nguyễn Thị Phi Yến 30/4/2001 Kinh x
11A4 1 Võ Hoài Ân 19/01/2001 Kinh  
11A4 2 Trương Kiều Dung 05/11/2000 Kinh x
11A4 3 Phạm Nhật Hào 14/01/2001 Kinh  
11A4 4 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 29/01/2001 Kinh x
11A4 5 Lê Trường Huy 11/11/2001 Kinh  
11A4 6 Kiêm Minh Khải 24/11/2001 Khơme  
11A4 7 Huỳnh Thị Yến Lan 26/05/2001 Kinh x
11A4 8 Võ Thị Thúy Liên 25/08/2001 Kinh x
11A4 9 Trần Hữu Lộc 03/3/2001 Kinh  
11A4 10 Trần Thị Diểm My 21/06/2001 Kinh x
11A4 11 Nguyễn Thị Trà My 20/12/2001 Kinh x
11A4 12 Huỳnh An Nam 14/6/2001 Kinh  
11A4 13 Huỳnh Nguyễn Kim Ngân 08/01/2001 Kinh x
11A4 14 Nguyễn Thị Thảo Ngân 30/01/2001 Kinh x
11A4 15 Lương Thị Thúy Ngân 15/04/2001 Kinh x
11A4 16 Đặng Thị Trúc Ngân 20/5/2001 Kinh x
11A4 17 Lê Phong Nha 21/01/2001 Kinh  
11A4 18 Quách Thanh Nhã 11/1/2000 Kinh  
11A4 19 Phạm Thị Yến Nhi 22/9/2001 Kinh x
11A4 20 Biền Thị Huỳnh Như 09/05/2001 Kinh x
11A4 21 Cao Thị Quỳnh Như 14/07/2001 Kinh x
11A4 22 Nguyễn Hữu Phúc 09/4/2001 Kinh  
11A4 23 Trần Hửu Phước 10/10/2001 Kinh  
11A4 24 Trần Thị Lan Phương 14/09/2001 Kinh x
11A4 25 Nguyễn Thị Ngọc Phương 06/06/2001 Khơme x
11A4 26 Trần Thị Nhã Phương 15/03/2001 Kinh x
11A4 27 Nguyễn Quốc Quí 10/03/2001 Kinh  
11A4 28 Nguyễn Việt Thành 09/01/2001 Kinh  
11A4 29 Lê Việt Thanh Thảo 27/09/2001 Kinh x
11A4 30 Lê Thị Hồng Thắm 27/2/2001 Kinh x
11A4 31 Trần Nguyễn Mai Thi 12/04/2001 Kinh x
11A4 32 Trần Hửu Thọ 10/10/2001 Kinh  
11A4 33 Lý Anh Thư 15/03/2001 Kinh x
11A4 34 Nguyễn Ngọc Minh Thư 16/11/2001 Kinh x
11A4 35 Lê Văn Thương 10/07/2001 Kinh  
11A4 36 Võ Thị Diễm Trang 27/11/2001 Kinh x
11A4 37 Võ Thị Ngọc Trang 03/03/2001 Kinh x
11A4 38 Lữ Thị Bích Trâm 04/1/2001 Kinh x
11A4 39 Sơn Thị Mộng Trinh 22/8/2001 Khơme x
11A4 40 Đặng Thị Thanh Trúc 31/01/2001 Kinh x
11A4 41 Nguyễn Phạm Tố Uyên 12/8/2001 Kinh x
11A4 42 Trần Thị Như Ý 02/06/2001 Kinh x
11A4 43 Trương Thị Hồng Yên 18/11/2001 Kinh x
11A5 1 Nguyễn Bình An 18/01/2001 Kinh  
11A5 2 Dương Gia Bảo 06/08/2001 Kinh x
11A5 3 Huỳnh Thị Mộng Cầm 11/6/2001 Kinh x
11A5 4 Nguyễn Thị Kim Cúc 19/05/2001 Kinh x
11A5 5 Nguyễn Ngọc Hoàng Dung 12/03/2001 Kinh x
11A5 6 Nguyễn Hoàng Duy 05/08/2001 Kinh  
11A5 7 Nguyễn Thanh Hằng 05/4/2001 Kinh x
11A5 8 Phạm Công Hậu 24/11/2001 Kinh  
11A5 9 Nguyễn Hữu Quỳnh Hương 04/10/2001 Kinh x
11A5 10 Lê Hoàng Khả 27/4/2001 Kinh  
11A5 11 Nguyễn Di Khang 11/01/2001 Kinh  
11A5 12 Nguyễn Hoàng Khánh 28/11/2000 Kinh  
11A5 13 Phan Ngọc Lành 04/02/2001 Kinh x
11A5 14 Hà Quốc Lê 14/09/2001 Kinh  
11A5 15 Lê Bảo Linh 6/9/2001 Kinh  
11A5 16 Nguyễn Thị Thanh Loan 14/7/2001 Kinh x
11A5 17 Dương Gia Lực 13/03/2001 Kinh  
11A5 18 Trần Việt Mi 21/06/2001 Kinh x
11A5 19 Lê Tiến Minh 15/02/2001 Kinh  
11A5 20 Nguyễn Thị Diểm My 30/03/2001 Kinh x
11A5 21 Nguyễn Trúc Ngân 09/03/2001 Kinh x
11A5 22 Châu Thảo Ngọc 24/10/2001 Kinh x
11A5 23 Lâm Thị Yến Nhi 03/09/2001 Kinh x
11A5 24 Phạm Trúc Phương 20/06/2001 Kinh x
11A5 25 Trần Thị Bích Phượng 10/12/2001 Kinh x
11A5 26 Vũ Thị Tú Quyên 10/04/2001 Kinh x
11A5 27 Nguyễn Thị Như Quyển 22/9/2001 Kinh x
11A5 28 Nguyễn Thị Quỳnh 25/06/2001 Kinh x
11A5 29 Bùi Trung Tình 17/02/2001 Kinh  
11A5 30 Dương Thị Minh Trang 18/3/2001 Kinh x
11A5 31 Trần Thảo Trang 04/12/2001 Kinh x
11A5 32 Biền Thị Bích Trâm 20/04/2001 Kinh x
11A5 33 Bùi Thị Bích Trâm 27/12/2001 Kinh x
11A5 34 Nguyễn Thanh Trúc 02/06/2001 Kinh x
11A5 35 Nguyễn Lê Nhật Trường 16/5/2001 Kinh  
11A5 36 Lê Thị Cẩm Tú 03/10/2001 Kinh x
11A5 37 Sơn Thị Thanh Tuyền 15/3/2000 Khơme x
11A5 38 Tăng Thị Thúy Vi 28/8/2001 Kinh x
11A5 39 Nguyễn Quang Vinh 05/12/2001 Kinh  
11A5 40 Lê Thị Ngọc Như Ý 08/08/2001 Kinh x
11A5 41 Huỳnh Thị Như Ý 04/04/2001 Kinh x
11A5 42 Nguyễn Thị Như Ý 10/10/2001 Kinh x
11A6 1 Phạm Thị Mỹ Anh 05/9/2001 Kinh x
11A6 2 Bùi Quốc Bảo 20/3/2001 Kinh  
11A6 3 Tăng Rô Be 15/1/2001 Kinh  
11A6 4 Nguyễn Thanh Cần 20/01/2001 Kinh  
11A6 5 Nguyễn Phương Lan Chi 06/2/2001 Kinh x
11A6 6 Trần Chí Dỉnh 15/09/2001 Kinh  
11A6 7 Trương Nhật Duy 04/2/2001 Kinh  
11A6 8 Nguyễn Hải Đăng 24/7/2001 Kinh  
11A6 9 Trần Mỹ Hằng 28/11/2001 Kinh x
11A6 10 Lâm Anh Hiếu 23/06/2001 Khơme  
11A6 11 Sơn Thị Hiếu 11/02/2001 Khơme x
11A6 12 Nguyễn Quốc Hưng 29/01/2001 Kinh  
11A6 13 Võ Diệp Thiên Kim 27/05/2001 Kinh x
11A6 14 Trương Thị Yến Lan 01/02/2001 Kinh x
11A6 15 Huỳnh Thị Tú Linh 10/04/2001 Kinh x
11A6 16 Tăng Thanh Long 15/6/2001 Kinh  
11A6 17 Trương Thúy Nga 09/05/2001 Kinh x
11A6 18 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 12/01/2001 Kinh x
11A6 19 Lương Thị Ngọc Ngân 15/05/2001 Kinh x
11A6 20 Trần Thị Thu Ngân 13/08/2001 Kinh x
11A6 21 Phạm Thị Mỹ Ngọc 20/9/2001 Kinh x
11A6 22 Hồ Ngọc Nguyễn 23/06/2001 Kinh x
11A6 23 Nguyễn Xuân Nhã 07/03/2001 Kinh  
11A6 24 Sử Huỳnh Nhi 20/08/2001 Kinh x
11A6 25 Trương Thị Huỳnh Như 25/02/2001 Kinh x
11A6 26 Lý Thảo Quyên 25/11/2001 Kinh x
11A6 27 Nguyễn Thúy Quỳnh 12/10/2001 Kinh x
11A6 28 Cao Thanh Tâm 09/12/2001 Kinh  
11A6 29 Lê Ngọc Quế Thanh 01/10/2001 Kinh x
11A6 30 Lê Công Thắng 01/04/2001 Kinh  
11A6 31 Lê Minh Thiện 12/09/2001 Kinh  
11A6 32 Hồ Thị Kim Thơm 06/5/2001 Kinh x
11A6 33 Nguyễn Trần Công Trạng 22/11/2001 Kinh  
11A6 34 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 31/08/2001 Kinh x
11A6 35 Nguyễn Thị Ngọc Trân 31/08/2001 Kinh x
11A6 36 Trương Nhật Trường 24/6/2001 Kinh  
11A6 37 Huỳnh Hoàng Vũ 10/04/2001 Kinh  
11A6 38 Trần Đan Thanh Vy 03/04/2001 Kinh x
11A6 39 Trần Đan Trúc Vy 03/04/2001 Kinh x
11A6 40 Chu Hậu Ý 27/04/2001 Hoa  
11A7 1 Cao Ngọc Khánh Băng 16/06/2001 Kinh x
11A7 2 Lê Nhật Bằng 10/11/2000 Kinh  
11A7 3 Nguyễn Thành Bân 29/9/2000 Kinh  
11A7 4 Thạch Đạt 16/02/2001 Khơme  
11A7 5 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 27/11/2001 Khơme x
11A7 6 Lê Trung Hậu 23/12/2001 Kinh  
11A7 7 Bùi Văn Hòa 28/6/2000 Kinh  
11A7 8 Phan Thanh Huy 01/10/2001 Kinh  
11A7 9 Trần Thị Mỹ Huyền 28/12/2001 Kinh x
11A7 10 Đào Thị Ngọc Huyền 11/06/2001 Khơme x
11A7 11 Phan Tuấn Khang 17/7/2001 Kinh  
11A7 12 Lê Xuân Khánh 05/01/2001 Kinh  
11A7 13 Trần Thanh Hải Khoa 16/01/2001 Kinh  
11A7 14 Lê Nguyễn Tuyền Khoan 01/06/2001 Kinh  
11A7 15 Sơn Ngọc Linh 04/03/2000 Khơme  
11A7 16 Trần Thị Yến Linh 15/02/2001 Kinh x
11A7 17 Dương Thanh Long 05/3/2000 Kinh  
11A7 18 Phạm Nguyễn Kiều My 12/10/2001 Kinh x
11A7 19 Đỗ Thị Thảo Ngân 09/2/2001 Kinh x
11A7 20 Nguyễn Trí Nguyên 27/12/2001 Kinh  
11A7 21 Trương Quốc Nguyện 02/07/2001 Kinh  
11A7 22 Nguyễn Thị Thanh Nhả 09/03/2001 Kinh x
11A7 23 Lâm Yến Nhi 20/06/2001 Kinh x
11A7 24 Châu Thị Huỳnh Như 10/8/2001 Kinh x
11A7 25 Tô Tấn Phát 31/09/2001 Kinh  
11A7 26 Đỗ Nhật Quang 10/07/2001 Kinh  
11A7 27 Kiêm Văn Quân 02/07/2001 Khơme  
11A7 28 Phan Văn Quí 14/6/2001 Kinh  
11A7 29 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/10/2000 Kinh x
11A7 30 Lê Văn Sum 19/02/2001 Kinh  
11A7 31 Trần Thị Bích Thùy 16/10/2001 Kinh x
11A7 32 Nguyễn Văn Tiền 16/04/2001 Kinh  
11A7 33 Nguyễn Trung Tín 8/11/2001 Kinh  
11A7 34 Nguyễn Thị Phương Trang 29/03/2001 Kinh x
11A7 35 Tôn Thị Bích Trâm 03/07/2001 Kinh x
11A7 36 Huỳnh Bảo Trân 12/7/2001 Kinh x
11A7 37 Phạm Minh Trường 01/10/2001 Kinh  
11A7 38 Lý Nhựt Trường 11/10/2001 Khơme  
11A7 39 Nguyễn Thanh Tuấn 09/7/2001 Kinh  
11A7 40 Cao Quang Vinh 12/1/2001 Kinh  
11A7 41 Kiêm Thị Xuân Yến 05/05/2001 Khơme x
11A8 1 Lâm Bình Chi 16/02/2001 Khơme  
11A8 2 Thạch Cương 31/1/2000 Khơme  
11A8 3 Thạch Thị Kiều Diễm 25/09/2001 Khơme x
11A8 4 Lê Trần Ngọc Diệp 04/12/2001 Kinh x
11A8 5 Phùng Đức Duy 21/9/2001 Kinh  
11A8 6 Bùi Hoàng Duy 24/10/2001 Kinh  
11A8 7 Kim Sơn Đô 20/3/2001 Khơme  
11A8 8 Võ Trường Giang 25/12/2001 Kinh  
11A8 9 Đổ Anh Hào 25/09/2001 Kinh  
11A8 10 Lê Minh Hiếu 15/12/2000 Kinh  
11A8 11 Lê Hoàng Khang 25/03/2001 Kinh  
11A8 12 Lê Khang 06/05/2001 Kinh  
11A8 13 Thạch Khang 05/10/2001 Khơme  
11A8 14 Kiêm Lâm 03/02/2000 Khơme  
11A8 15 Phạm Văn Lâm 19/10/2001 Kinh  
11A8 16 Lý Thị Bích Liễu 10/2/2001 Kinh x
11A8 17 Quách Thị Kim Chúc Mai 17/07/2001 Kinh x
11A8 18 Châu Hoàng Mẫn 18/03/2001 Kinh  
11A8 19 Nguyễn Thị Bé My 24/11/2001 Kinh x
11A8 20 Ung Hoàng Nam 22/01/2001 Kinh  
11A8 21 Trần Long Nhật 06/1/2001 Kinh  
11A8 22 Thạch Thị Huỳnh Nhi 14/04/2001 Khơme x
11A8 23 Hồ Yến Nhi 15/5/2001 Kinh x
11A8 24 Mai Thị Huỳnh Như 15/12/2001 Kinh x
11A8 25 Trần Tấn Phát 02/03/2001 Kinh  
11A8 26 Trần Thị Như Quỳnh 24/9/2001 Kinh x
11A8 27 Lâm Sum 8/2/2000 Khơme  
11A8 28 Nguyễn Việt Tân 01/10/2001 Kinh  
11A8 29 Thạch Tấn 02/07/2001 Khơme  
11A8 30 Lữ Tấn Thi 29/4/2001 Kinh  
11A8 31 Trịnh Thị Thanh Thoan 09/08/2001 Kinh x
11A8 32 Võ Hồng Thơ 15/3/2000 Kinh x
11A8 33 Nguyễn Thị Kim Thư 22/01/2001 Kinh x
11A8 34 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 27/5/2001 Kinh x
11A8 35 Trần Huỳnh Thảo Trúc 20/4/2001 Kinh x
11A8 36 Võ Thị Cẩm Tú 08/04/2001 Kinh x
11A8 37 Nguyễn Cát Tường 05/04/2001 Kinh x
11A8 38 Nguyễn Vỉnh Tường 05/3/2001 Kinh  
11A8 39 Nguyễn Quốc Vịnh 21/01/2001 Kinh  
11A9 1 Nguyễn Nhật Thúy Anh 11/01/2001 Kinh x
11A9 2 Trương Thị Ngọc Ấn 07/05/1999 Khơme x
11A9 3 Lâm Duy 02/10/2001 Khơme  
11A9 4 Lê Thị Tường Duy 11/08/2001 Kinh x
11A9 5 Ngô Thị Yến Duy 06/08/2001 Kinh x
11A9 6 Lâm Minh Điền 6/12/1999 Kinh  
11A9 7 Trần Thanh Điện 21/4/1999 Kinh  
11A9 8 Lê Trường Em 23/7/2001 Kinh  
11A9 9 Lê Thị Ngọc Hân 20/11/2000 Kinh x
11A9 10 Lê Phước Hậu 27/7/2001 Kinh  
11A9 11 Lâm Minh Hiếu 23/03/2001 Khơme  
11A9 12 Tô Quốc Khải 10/11/2001 Kinh  
11A9 13 Ngô Ngọc Như Kiều 26/12/2001 Kinh x
11A9 14 Huỳnh Thị Diệu Linh 14/12/2001 Kinh x
11A9 15 Bùi Thị Thùy Linh 18/06/2001 Kinh x
11A9 16 Trần Minh Lộc 13/03/2001 Kinh  
11A9 17 Ung Kha Nam 14/01/2001 Kinh  
11A9 18 Quách Trung Nghĩa 18/6/2001 Khơme  
11A9 19 Lê Thị Cẩm Nhiên 02/9/2001 Kinh x
11A9 20 Lê Thị Kiều Nương 20/01/2001 Kinh x
11A9 21 Võ Hoàng Phi 12/9/2001 Kinh  
11A9 22 Trần Phú 22/2/2001 Kinh  
11A9 23 Từ Tấn Sang 29/6/2001 Kinh  
11A9 24 Thái Nhật Tài 05/3/2001 Kinh  
11A9 25 Sơn Thanh Tài 5/1/2000 Khơme  
11A9 26 Kim Tiểu Đan Thái 29/10/2001 Khơme  
11A9 27 Kim Ngọc Thái 28/2/2001 Khơme  
11A9 28 Phạm Nhựt Thanh 20/06/2001 Kinh  
11A9 29 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/01/2001 Kinh x
11A9 30 Nguyễn Thị Hoài Thiện 25/11/2001 Khơme x
11A9 31 Huỳnh công Thuận 15/2/2001 Kinh  
11A9 32 Trần Thị Huế Trân 08/03/2001 Kinh x
11A9 33 Trương Đại Triển 20/12/2001 Kinh  
11A9 34 Nguyễn Ngọc Trinh 12/7/2001 Kinh x
11A9 35 Võ Thanh Tuấn 16/4/2001 Kinh  
11A9 36 Ngô Sơn Tùng 22/11/2000 Kinh  
11A9 37 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 16/01/2001 Kinh x
11A9 38 Nguyễn Thị Yến Vân 08/2/2001 Kinh x
11A9 39 Đặng Thị Hải Yến 10/8/2001 Kinh x
11A10 1 Trịnh Bảo Ân 10/10/2001 Kinh  
11A10 2 Nguyễn Hồng Ân 04/02/2001 Kinh x
11A10 3 Lý Cảnh 09/07/2001 Khơme  
11A10 4 Lê Thị Hồng Châu 05/05/2001 Kinh x
11A10 5 Xên Thị Lệ Diễm 07/08/2001 Khơme x
11A10 6 Vũ Hiếu Dũng 26/09/2001 Kinh  
11A10 7 Bao Khánh Duy 19/11/2001 Kinh  
11A10 8 Trần Thúy Duy 03/03/2001 Kinh x
11A10 9 Lê Thị Ngọc Hân 27/7/2000 Kinh x
11A10 10 Thạch Thị Ngọc Hiểu 19/11/2001 Khơme x
11A10 11 Thạch Kim Hiếu 02/01/2001 Khơme  
11A10 12 Nguyễn Tấn Hoàng 31/03/2001 Kinh  
11A10 13 Nguyễn Quốc Huy 06/7/2000 Kinh  
11A10 14 Lê Nguyễn Hoàng Khang 17/11/2001 Kinh  
11A10 15 Huỳnh Duy Khương 19/07/2001 Kinh  
11A10 16 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 06/12/2001 Kinh  
11A10 17 Đoàn Văn Vũ Linh 28/11/2001 Kinh  
11A10 18 Nguyễn Tiến Lợi 11/5/2001 Kinh  
11A10 19 Huỳnh Khiết Mẫn 15/8/2001 Kinh x
11A10 20 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/7/2001 Kinh x
11A10 21 Lý Hoàng Nhã 06/02/2001 Khơme  
11A10 22 Lý Thanh Nhân 02/04/2001 Kinh  
11A10 23 Nguyễn Thị Như 17/04/2001 Kinh x
11A10 24 Nguyễn Minh Nhựt 01/01/2001 Kinh  
11A10 25 Thạch Thị Phiên 16/9/2001 Khơme x
11A10 26 Nguyễn Thanh Sang 09/03/2001 Kinh  
11A10 27 Huỳnh Hữu Tài 27/09/2001 Kinh  
11A10 28 Ngô Tân Tài 13/9/2001 Kinh  
11A10 29 Thạch Thành Thái 7/8/2001 Khơme  
11A10 30 Đỗ Tuấn Thanh 13/12/2001 Kinh  
11A10 31 Nguyễn Nguyên Thảo 31/8/2001 Kinh x
11A10 32 Nguyễn Tuấn Thiện 01/12/2001 Kinh  
11A10 33 Phạm Văn Thiện 27/02/2001 Kinh  
11A10 34 Nguyễn Lâm Quang Thịnh 24/02/2001 Kinh  
11A10 35 Nguyễn Anh Thư 22/02/2001 Kinh x
11A10 36 Phạm Thị Anh Thư 10/07/2001 Kinh x
11A10 37 Trần Thị Anh Thư 16/06/2001 Kinh x
11A10 38 Ung Quốc Trí 19/10/2001 Kinh  
11A10 39 Châu Thị Tuyền 09/3/2001 Kinh x
11A10 40 Nguyễn Quang Vinh 09/02/2001 Kinh  
11A11 1 Trần Thị An 02/12/2000 Kinh x
11A11 2 Hồ Tiểu Băng 15/08/2001 Kinh  
11A11 3 Nguyễn Hữu Cảnh 27/08/2001 Kinh  
11A11 4 Trịnh Thanh Cần 24/9/2001 Kinh  
11A11 5 Ngô Hồng Duy 30/07/2001 Kinh  
11A11 6 Lê Thị Bích Duyên 13/5/2000 Kinh x
11A11 7 Nguyễn Phước Dư 12/12/2001 Kinh  
11A11 8 Nguyễn Thị Thùy Dương 1/11/2001 Kinh x
11A11 9 Nguyễn Đỗ Đạt 16/08/2001 Kinh  
11A11 10 Lưu Khánh Đạt 13/10/2001 Kinh  
11A11 11 Phan Thị Bích Hạnh 29/11/2001 Kinh x
11A11 12 Lê Thị Hồng Hạnh 29/1/2001 Kinh x
11A11 13 Lê Trọng Hiếu 24/3/2001 Kinh  
11A11 14 Sơn Hoàng Huy 14/01/2001 Khơme  
11A11 15 Lâm Thị Bích Huyền 17/5/2001 Kinh x
11A11 16 Quách Vĩ Khang 01/1/2001 Kinh  
11A11 17 Dương Anh Kiệt 14/12/2001 Khơme  
11A11 18 Đái Thị Mỹ Linh 23/01/2001 Hoa x
11A11 19 Huỳnh Bão Lộc 22/02/2001 Kinh  
11A11 20 Lý Văn Lộc 09/11/2001 Khơme  
11A11 21 Huỳnh Hoàng Hiếu Nghĩa 10/10/2001 Kinh  
11A11 22 Nguyễn Phát Nghĩa 01/06/2001 Kinh  
11A11 23 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18/01/2001 Kinh x
11A11 24 Huỳnh Thị Mộng Ngọc 19/9/2001 Kinh x
11A11 25 Lý Thị Thu Nguyên 21/03/2001 Khơme x
11A11 26 Lê Hoàng Phong 21/03/2001 Kinh  
11A11 27 Lưu Hoàng Phúc 16/02/2001 Kinh  
11A11 28 Đặng Hoàng Phước 25/10/2001 Kinh  
11A11 29 Nguyễn Phú Quí 23/05/2001 Kinh  
11A11 30 Phan Tiếc Sang 16/09/2000 Kinh  
11A11 31 Võ Minh Thái 28/05/2001 Kinh  
11A11 32 Võ Minh Thịnh 20/11/2001 Kinh  
11A11 33 Nguyễn Hoàng Thơ 09/07/2001 Kinh  
11A11 34 Ngô Thị Anh Thư 15/01/2001 Kinh x
11A11 35 Lê Thị Ngọc Tiên 12/08/2000 Kinh x
11A11 36 Nguyễn Trung Tín 07/8/2001 Kinh  
11A11 37 Lê Hoàng Tuấn 14/5/2001 Kinh  
11A12 1 Kiêm Thái Dinh 01/02/2001 Khơme  
11A12 2 Nguyễn Tấn Đạt 01/07/2001 Kinh  
11A12 3 Trần Tuấn Đạt 07/7/2001 Kinh  
11A12 4 Ngô Thị Huỳnh Giao 20/3/2001 Kinh x
11A12 5 Lê Ngọc Giàu 21/9/2001 Kinh x
11A12 6 Lý Quân Hảo 29/12/2001 Hoa x
11A12 7 Huỳnh Trung Hậu 05/03/2001 Kinh  
11A12 8 Lê Nguyễn Phúc Hiển 05/04/2001 Kinh  
11A12 9 Quách Minh Hiếu 01/09/2001 Kinh  
11A12 10 Ngô Đức Huy 21/06/2001 Kinh  
11A12 11 Thạch Hoàng Huy 28/8/2000 Khơme  
11A12 12 Lâm Thị Ái Linh 04/4/2001 Khơme x
11A12 13 Dương Thị Trúc Linh 28/09/2001 Khơme x
11A12 14 Nguyễn Thị Yến Linh 09/08/2001 Kinh x
11A12 15 Huỳnh Thị Mai 27/8/2001 Kinh x
11A12 16 Thạch Đại Nam 05/12/2001 Kinh  
11A12 17 Dương Thị Hoài Ngọc 13/09/2001 Kinh x
11A12 18 Thạch Như Ngọc 25/06/2000 Khơme x
11A12 19 Phạm Trọng Nhân 26/3/2001 Kinh  
11A12 20 Lâm Thị Mỹ Nhiên 12/02/2000 Kinh x
11A12 21 Trần Lê Phước 30/10/2001 Kinh  
11A12 22 Nguyễn Lê Minh Quân 21/12/2001 Kinh  
11A12 23 Sơn Thị Ra 23/10/2001 Khơme x
11A12 24 Bùi Vạn Sự 22/9/2001 Kinh  
11A12 25 Huỳnh Phát Tài 30/12/2001 Kinh  
11A12 26 Tô Minh Thịnh 01/01/2001 Kinh  
11A12 27 Nguyễn Ngọc Thịnh 16/05/2001 Kinh  
11A12 28 Châu Minh Thuận 01//02/2001 Khơme  
11A12 29 Thạch Anh Thư 28/6/2001 Khơme x
11A12 30 Thạch Thị Thủy Tiên 27/10/2001 Khơme x
11A12 31 Lê Minh Tiến 03/4/2001 Kinh  
11A12 32 Phạm Quốc Toàn 25/12/2001 Kinh  
11A12 33 Trần Quốc Toản 11/11/2001 Kinh  
11A12 34 Thạch Hoàng Tuấn 28/9/2001 Khơme  
11A12 35 Nguyễn Thị Phúc Tuyền 21/04/2001 Kinh x
11A12 36 Lê Khả Văn 19/05/2001 Kinh  
11A12 37 Nguyễn Như Ý 14/08/2001 Kinh x
11A12 38 Trương Ngọc Yến 24/10/2001 Kinh x
11A12 39 Lê Ngọc Như Yến 07/9/2001 Khơme x
11A12 40 Trần Phi Yến 01/01/2001 Kinh  
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018
Lớp STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Nữ
12A1 1 Nguyễn Khánh An 30/05/2000 Kinh  
12A1 2 Lâm Thúy An 30/04/2000 Kinh x
12A1 3 Nguyễn Quốc Việt An 25/08/2000 Kinh  
12A1 4 Nguyễn Lâm Băng 02/08/2000 Kinh x
12A1 5 Nguyễn Ngọc Xanh Biển 22/11/2000 Kinh x
12A1 6 Nguyễn Song Gia Bình 11/02/2000 Kinh  
12A1 7 Hà Minh Cường 14/11/2000 Kinh  
12A1 8 Đinh Thành Đạt 14/07/2000 Kinh  
12A1 9 Lâm Thị Trúc Giang 27/10/2000 Kinh x
12A1 10 Nguyễn Huỳnh Hương 24/07/2000 Kinh x
12A1 11 Trần Huỳnh Hương 25/10/2000 Kinh x
12A1 12 Nguyễn Ngọc Kết 11/10/2000 Kinh  
12A1 13 Nguyễn Quốc Khanh 15/01/2000 Kinh  
12A1 14 Nguyễn Vĩ Lâm 09/07/2000 Kinh  
12A1 15 Thạch Thị Yến Linh 07/04/2000 Khơme x
12A1 16 Thạch Hòa Nam 07/12/2000 Kinh  
12A1 17 Trịnh Kim Ngân 26/10/2000 Hoa x
12A1 18 Nguyễn Thanh Ngân 10/10/2000 Kinh x
12A1 19 Mã Ngô Thúy Ngân 12/10/2000 Kinh x
12A1 20 Trương Trọng Nghĩa 10/11/2000 Kinh  
12A1 21 Nguyễn Nguyên Ngoan 26/06/2000 Kinh  
12A1 22 Trần Yến Ngọc 15/06/2000 Kinh x
12A1 23 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 07/10/2000 Kinh x
12A1 24 Phạm Thị Yến Nhi 04/01/2000 Kinh x
12A1 25 Trịnh Thị Huỳnh Như 12/06/2000 Kinh x
12A1 26 Nguyễn Nhật Quang 07/11/2000 Kinh  
12A1 27 Trịnh Ngọc Thạch 04/04/2000 Kinh x
12A1 28 Nguyễn Văn Thái 13/06/2000 Kinh  
12A1 29 Nguyễn Quốc Thành 06/11/2000 Kinh  
12A1 30 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19/11/2000 Kinh x
12A1 31 Ngô Ngọc Thoại 10/09/2000 Kinh x
12A1 32 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 04/08/2000 Kinh x
12A1 33 Đào Thị Anh Thư 21/11/2000 Kinh x
12A1 34 Nguyễn Thị Anh Thư 05/12/2000 Kinh x
12A1 35 Nguyễn Ngọc Minh Thư 12/06/2000 Kinh x
12A1 36 Nguyễn Ngọc Trâm 30/01/2000 Kinh x
12A1 37 Đoàn Minh Triết 22/09/2000 Kinh  
12A1 38 Lê Trung Trực 03/04/2000 Kinh  
12A1 39 Nguyễn Thị Hồng Vui 15/08/2000 Kinh x
12A1 40 Nguyễn Anh Vy 14/09/2000 Kinh x
12A2 1 Đỗ Thị Hồng An 29/02/2000 Kinh x
12A2 2 Nguyễn Thị Lan Anh 21/12/2000 Kinh x
12A2 3 Lê Thế Bảo 21/08/2000 Kinh  
12A2 4 Phùng Khánh Băng 24/07/2000 Kinh x
12A2 5 Mai Chí Công 01/01/2000 Kinh  
12A2 6 Nguyễn Trần Anh Duy 21/11/2000 Kinh  
12A2 7 Lê Nhật Duy 26/12/2000 Kinh  
12A2 8 Khưu Trần Nhật Duy 07/04/2000 Hoa  
12A2 9 Huỳnh Thảo Duyên 09/02/2000 Kinh x
12A2 10 Phùng Thị Thùy Dương 17/11/2000 Kinh x
12A2 11 Lý Liêu Nhật Hào 14/9/2000 Hoa  
12A2 12 Trịnh Gia Hân 14/12/2000 Kinh x
12A2 13 Huỳnh Trọng Hiếu 23/08/2000 Kinh  
12A2 14 Nguyễn Trọng Hiếu 05/03/2000 Kinh  
12A2 15 Nguyễn Văn Hoài 30/03/2000 Kinh  
12A2 16 Nguyễn Long Hồ 01/10/2000 Kinh  
12A2 17 Võ Anh Huy 07/02/1999 Kinh  
12A2 18 Nguyễn Bội Hưng 09/01/2000 Kinh  
12A2 19 Nguyễn Song Hải Khánh 26/6/2000 Kinh  
12A2 20 Đái Thiên Kim 01/09/2000 Hoa x
12A2 21 Đặng Thị Ngọc Lanh 13/10/2000 Kinh x
12A2 22 Nguyễn Thị Huỳnh Ngân 29/10/2000 Kinh x
12A2 23 Lê Thị Trúc Ngân 07/01/2000 Kinh x
12A2 24 Phan Lê Bảo Nghi 24/09/2000 Kinh x
12A2 25 Trần Trọng Nghĩa 13/07/2000 Kinh  
12A2 26 Đặng Yến Nhi 29/12/2000 Kinh x
12A2 27 Phạm Thị Yến Nhi 13/11/2000 Kinh x
12A2 28 Lê Hồng Nhung 16/07/2000 Kinh x
12A2 29 Thạch Thị Nương 30/03/2000 Khơme x
12A2 30 Trịnh Phùng Hồng Phúc 15/01/2000 Kinh  
12A2 31 Huỳnh Như Phương 13/07/2000 Kinh x
12A2 32 Hứa Tiểu Phượng 27/03/2000 Kinh x
12A2 33 Trần Ngọc Sơn 04/01/2000 Kinh  
12A2 34 Nguyễn Ngọc Đan Tâm 16/12/2000 Kinh x
12A2 35 Huỳnh Kim Thanh 07/07/2000 Kinh x
12A2 36 Lê Phúc Thịnh 06/12/2000 Kinh  
12A2 37 Huỳnh Thị Phương Thùy 30/06/2000 Kinh x
12A2 38 Nguyễn Thị Mộng Thúy 03/08/2000 Kinh x
12A2 39 Huỳnh Trương Phương Trang 10/01/2000 Kinh x
12A2 40 Lê Thị Huyền Trân 24/08/2000 Kinh x
12A2 41 Ngô Ngọc Trân 21/03/2000 Kinh x
12A2 42 Lê Thanh Triều 04/06/2000 Kinh  
12A2 43 Trần Thanh Trúc 16/10/2000 Kinh x
12A2 44 Biện Thành Trương 19/04/2000 Kinh  
12A2 45 Thạch Thanh Tuấn 15/03/2000 Hoa  
12A2 46 Nguyễn Khánh Vĩnh 24/07/2000 Kinh  
12A2 47 Trương Khánh Vy 10/11/2000 Kinh x
12A3 1 Nguyễn Thị Thúy Ái 03/01/2000 Kinh x
12A3 2 Lê Thúy An 19/9/2000 Kinh x
12A3 3 Nguyễn Thị Mỹ Anh 19/05/2000 Kinh x
12A3 4 Nguyễn Thị Mỹ Đào 12/05/2000 Kinh x
12A3 5 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/01/2000 Kinh x
12A3 6 Nguyễn Thiện Hòa 08/07/1999 Kinh  
12A3 7 Thạch Thanh Hoàng 25/10/2000 Kinh  
12A3 8 Trần Võ Vĩnh Hưng 04/01/2000 Kinh  
12A3 9 Nguyễn Vĩ Khang 17/08/2000 Kinh  
12A3 10 Nguyễn Thị Ngọc Khanh 13/03/2000 Kinh x
12A3 11 Lê Duy Khánh 13/08/2000 Kinh  
12A3 12 Nguyễn Thị Mỹ Kim 13/09/2000 Kinh x
12A3 13 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/11/2000 Kinh x
12A3 14 Nguyễn Tấn Lợi 10/05/2000 Kinh  
12A3 15 Nguyễn Thị Thảo Mai 25/12/2000 Kinh x
12A3 16 Nguyễn Thị Kiều My 10/05/2000 Kinh x
12A3 17 Nguyễn Trung Nam 25/07/2000 Kinh  
12A3 18 Lâm Thị Kim Ngân 12/04/2000 Kinh x
12A3 19 Trần Kim Ngân 06/04/2000 Hoa x
12A3 20 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 07/11/2000 Kinh x
12A3 21 Lê Thị Mỹ Ngọc 01/10/2000 Kinh x
12A3 22 Phạm Nguyễn 7/01/2000 Kinh  
12A3 23 Trần Thanh Nhân 26/11/2000 Kinh  
12A3 24 Nguyễn Ngọc Nhi 13/03/2000 Kinh x
12A3 25 Nguyễn Thị Hồng Phiến 20/10/2000 Kinh x
12A3 26 Nguyễn Thị Hồng Phiến 20/10/2000 Kinh x
12A3 27 Phạm Quang Phúc 25/03/2000 Kinh  
12A3 28 Trần Văn Sang 24/02/2000 Kinh  
12A3 29 Trần Văn Sang 11/03/2000 Kinh  
12A3 30 Nguyễn Văn Thi 23/08/2000 Kinh  
12A3 31 Nguyễn Thanh Thiện 26/12/2000 Kinh  
12A3 32 Vũ Văn Thiện 12/10/2000 Kinh  
12A3 33 Phạm Văn Thông 11/02/2000 Kinh  
12A3 34 Nguyễn Thị Anh Thư 17/09/2000 Kinh x
12A3 35 Nguyễn Thị Anh Thư 17/03/2000 Kinh x
12A3 36 Nguyễn Thị Thương 17/09/2000 Kinh x
12A3 37 Tăng Thị Hà Trang 24/10/2000 Kinh x
12A3 38 Nguyễn Thị Ngọc Trân 02/03/2000 Kinh x
12A3 39 Trần Quốc Tuấn 15/04/2000 Kinh  
12A3 40 Quách Hải Yến 28/07/2000 Kinh x
12A4 1 Phạm Minh Ngọc Ánh 11/07/2000 Kinh x
12A4 2 Lê Chí Bình 26/12/2000 Kinh  
12A4 3 Phạm Xuân Bình 08/11/2000 Kinh x
12A4 4 Nguyễn Thị Phương Dung 29/05/2000 Kinh x
12A4 5 Trần Hải Đăng 16/02/2000 Kinh  
12A4 6 Võ Minh Đương 11/01/2000 Kinh  
12A4 7 Thạch Thị Hồng Hạnh 02/09/2000 Khơme x
12A4 8 Lâm Anh Hào 27/09/2000 Kinh  
12A4 9 Nguyễn Thị Thúy Hồng 02/9/2000 Kinh x
12A4 10 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 13/12/2000 Kinh x
12A4 11 Nguyễn Quốc Khánh 11/09/2000 Kinh  
12A4 12 Tôn Phước Minh Khoa 15/06/2000 Kinh  
12A4 13 Nguyễn Thị Thúy Liễu 10/05/2000 Kinh x
12A4 14 Quách Phi Long 28/07/2000 Kinh  
12A4 15 Kiêm Tấn Luân 22/06/2000 Khơme  
12A4 16 Nguyễn Thị Hồng Ngân 15/09/2000 Khơme x
12A4 17 Phạm Thị Thanh Ngân 06/03/2000 Kinh x
12A4 18 Huỳnh Thị Kiều Ngoan 10/10/2000 Kinh x
12A4 19 Bùi Bửu Nguyên 06/11/2000 Kinh  
12A4 20 Võ Thanh Nhân 18/02/2000 Kinh  
12A4 21 Lâm Trọng Nhân 27/05/2000 Kinh  
12A4 22 Trần Thị Yến Nhi 15/05/1999 Kinh x
12A4 23 Mạch Ngọc Phụng 15/06/2000 Kinh x
12A4 24 Lê Thị Kim Phương 28/02/2000 Kinh x
12A4 25 Nguyễn Thị Trúc Phương 19/08/2000 Kinh x
12A4 26 Hà Yến Phương 16/01/2000 Kinh x
12A4 27 Sơn Thị Thiện 22/12/2000 Khơme x
12A4 28 Phùng Thị Anh Thư 29/01/2000 Kinh x
12A4 29 Trần Minh Thư 17/09/2000 Kinh x
12A4 30 Trương Trọng Thức 06/07/2000 Kinh  
12A4 31 Lâm Khánh Trâm 01/01/2000 Khơme x
12A4 32 Phan Thị Huyền Trân 12/12/2000 Kinh x
12A4 33 Đỗ Thống Trí 06/03/2000 Kinh  
12A4 34 Lâm Phương Uyên 24/02/2000 Khơme x
12A4 35 Trần Anh Võ 22/12/2000 Kinh  
12A4 36 Lê Thị Tuyết Xuân 16/01/2000 Kinh x
12A4 37 Phạm Hứa Như Ý 01/01/2000 Kinh x
12A4 38 Trương Thị Như Ý 29/10/2000 Kinh x
12A4 39 Dương Thị Thảo Yến 29/9/2000 Kinh x
12A5 1 Lê Tâm Anh 09/09/2000 Kinh x
12A5 2 Ngô Gia Bảo 16/06/2000 Kinh  
12A5 3 Lê Khánh Bình 26/10/2000 Kinh  
12A5 4 Lê Chí Cường 03/11/2000 Kinh  
12A5 5 Nguyễn Thanh Diện 18/12/2000 Kinh  
12A5 6 Bùi Thanh Duy 14/07/2000 Kinh  
12A5 7 Trần Thị Mỹ Duyên 07/04/2000 Kinh x
12A5 8 Phan Thành Đạt 28/12/2000 Kinh  
12A5 9 Nguyễn Lê Long Đỉnh 16/02/2000 Kinh  
12A5 10 Huỳnh Ngọc Đỉnh 05/08/2000 Kinh  
12A5 11 Đào Thị Mỹ Hạnh 27/01/2000 Khơme x
12A5 12 Tạ Thị Mỹ Hằng 25/12/2000 Kinh x
12A5 13 Lê Mỹ Hòa 06/08/2000 Kinh x
12A5 14 Trần Huỳnh Hoàng Huy 17/02/2000 Kinh  
12A5 15 Châu Tấn Huy 18/12/2000 Kinh  
12A5 16 Nguyễn Hoàng Khang 06/10/2000 Kinh  
12A5 17 Ngô Diệp Khanh 14/02/2000 Kinh x
12A5 18 Huỳnh Phúc Khoa 04/03/2000 Kinh  
12A5 19 Dương Thị Thúy Kiều 17/04/2000 Kinh x
12A5 20 Trần Thị Huyền Linh 14/10/2000 Kinh x
12A5 21 Lâm Thành Lợi 07/11/2000 Kinh  
12A5 22 Giang Thoại Kim Mai 07/10/2000 Hoa x
12A5 23 Hồng Quy Nam 15/12/2000 Kinh  
12A5 24 Lê Thị Kim Ngân 30/06/2000 Kinh x
12A5 25 Trần Văn Nghiệp 06/02/2000 Kinh  
12A5 26 Nguyễn Kim Ngọc 12/04/2000 Kinh x
12A5 27 Huỳnh Thị Mỹ Nhiên 27/11/2000 Kinh x
12A5 28 Huỳnh Yến Như 24/08/2000 Kinh x
12A5 29 Võ Trần Thanh Quang 28/05/2000 Kinh  
12A5 30 Lê Minh Quân 15/10/2000 Kinh  
12A5 31 Nguyễn Phú Quý 25/12/2000 Kinh  
12A5 32 Hồ Thị Lệ Quyên 25/03/2000 Kinh x
12A5 33 Trần Việt Thắng 27/03/2000 Kinh  
12A5 34 Nguyễn Hoàng Thiện 10/04/2000 Kinh  
12A5 35 Hà Mỹ Tiên 02/08/2000 Kinh x
12A5 36 Nguyễn Lê Thủy Tiên 18/06/2000 Kinh x
12A5 37 Trần Hồng Trang 01/04/2000 Kinh x
12A5 38 Đặng Hồng Trâm 14/05/2000 Kinh x
12A5 39 Đặng Thanh Trúc 28/8/2000 Kinh x
12A5 40 Kiêm Thanh Vy 29/05/2000 Khơme x
12A6 1 Lâm Ngọc Nam Anh 26/09/2000 Kinh  
12A6 2 Trương Quốc Anh 07/10/2000 Kinh  
12A6 3 Trần Bình Chi 12/11/2000 Kinh  
12A6 4 Nguyễn Thị Thảo Chi 28/08/2000 Kinh x
12A6 5 Huỳnh Văn Dị 02/05/2000 Kinh  
12A6 6 Sơn Hoàng Duy 14/03/2000 Khơme  
12A6 7 Lử Quốc Dự 07/12/2000 Kinh  
12A6 8 Trần Thị Hồng Đào 09/06/2000 Kinh x
12A6 9 Ngô Tấn Điền 25/08/2000 Kinh  
12A6 10 Trần Ngọc Hào 10/03/2000 Khơme x
12A6 11 Nguyễn Phúc Hậu 09/10/2000 Kinh  
12A6 12 Nguyễn Thế Hiển 14/10/2000 Kinh  
12A6 13 Lê Thị Bạch Huệ 05/11/2000 Kinh x
12A6 14 Võ Thị Mỹ Huyền 24/07/2000 Kinh x
12A6 15 Huỳnh Thúy Huyền 07/04/2000 Kinh x
12A6 16 Nguyễn Trọng Khả 28/10/2000 Kinh  
12A6 17 Trần Đăng Khoa 17/04/2000 Kinh  
12A6 18 Đặng Vũ Kiệt 19/09/2000 Kinh  
12A6 19 Lê Bội Linh 23/05/2000 Hoa x
12A6 20 Nguyễn Thị Hồng Muội 16/05/2000 Kinh x
12A6 21 Đặng Minh Ngân 10/11/2000 Kinh x
12A6 22 Nguyễn Hồng Ngọc 22/08/2000 Kinh  
12A6 23 Đặng Minh Ngọc 10/11/200 Kinh x
12A6 24 Nguyễn Thị Diểm Nhi 10/05/2000 Kinh x
12A6 25 Trang Tuyết Nhi 30/04/2000 Hoa x
12A6 26 Lê Thị Huỳnh Nhia 17/09/2000 Kinh x
12A6 27 Sơn Ngọc Diễm Phương 23/12/2000 Khơme x
12A6 28 Liêu Kim Phượng 07/10/2000 Hoa x
12A6 29 Nguyễn Tú Quyên 26/09/2000 Kinh x
12A6 30 Lê Văn Tân 22/01/2000 Kinh  
12A6 31 Lê Thị Hồng Thắm 19/09/2000 Kinh x
12A6 32 Lê Thị Kim Thoa 28/08/2000 Kinh x
12A6 33 Lý Thị Chanh Sô Thom 03/07/2000 Khơme x
12A6 34 Trần Hồ Ngân Thùy 08/02/2000 Kinh x
12A6 35 Nguyễn Thị Kiều Tiên 12/09/2000 Kinh x
12A6 36 Lâm Thị Thùy Trang 05/08/2000 Kinh x
12A6 37 Châu Thị Bích Trâm 09/12/2000 Khơme x
12A6 38 Lê Minh Trí 31/12/2000 Kinh  
12A6 39 Lê Nguyễn Thúy Vi 29/12/2000 Kinh x
12A6 40 Lê Quang Vinh 20/12/2000 Kinh  
12A7 1 Nguyễn Quốc An 15/01/1999 Kinh  
12A7 2 Lữ Thị Phương Anh 22/03/2000 Kinh x
12A7 3 Nguyễn Hoàng Duy 31/10/2000 Kinh  
12A7 4 Phan Hồng Đào 25/12/2000 Kinh x
12A7 5 Nguyễn Thanh Đạt 15/02/2000 Kinh  
12A7 6 Lý Đức 25/10/2000 Kinh  
12A7 7 Nguyễn Minh Đức 21/09/2000 Kinh  
12A7 8 Võ Minh Hải 11/07/2000 Kinh  
12A7 9 Thạch Minh Hậu 16/10/2000 Khơme  
12A7 10 Cao Văn Minh Hậu 16/8/1999 Kinh  
12A7 11 Nguyễn Văn Hiệp 01/07/2000 Kinh  
12A7 12 Nguyễn Trung Hiếu 12/11/2000 Kinh  
12A7 13 Trương Văn Hiếu 13/03/2000 Khơme  
12A7 14 Nguyễn Ngọc Huê 16/03/1999 Kinh x
12A7 15 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/2000 Kinh  
12A7 16 Nguyễn Nhật Đăng Khôi 09/04/2000 Kinh  
12A7 17 Phạm Thị Tuyết Lụa 01/11/2000 Kinh x
12A7 18 Lý Nhựt Minh 10/03/2000 Khơme  
12A7 19 Lê Hoàng Nam 13/02/2000 Kinh  
12A7 20 Châu Thị Kim Ngân 02/02/2000 Kinh x
12A7 21 Sơn Thị Lệ Nguyên 17/10/2000 Khơme x
12A7 22 Cao Hồng Nhân 22/04/2000 Kinh  
12A7 23 Tô Đặng Quốc Nhân 25/08/2000 Kinh  
12A7 24 Nguyễn Thị Kiều Nhi 31/12/1998 Kinh x
12A7 25 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 30/03/2000 Khơme x
12A7 26 Kiêm Phong 6/1/1999 Khơme  
12A7 27 Phạm Quốc Quyên 18/08/200 Kinh  
12A7 28 Thạch Sa Rát 14/12/2000 Khơme  
12A7 29 Lâm Quốc Thái 11/04/2000 Kinh  
12A7 30 Kiêm Thìn 03/11/2000 Khơme  
12A7 31 Nguyễn Thị Cúc Thu 22/10/2000 Kinh x
12A7 32 Sơn Thị Lệ Thuyền 17/10/2000 Khơme x
12A7 33 Danh Tranh 03/04/1999 Khơme  
12A7 34 Nguyễn Thị Ngọc Trân 17/06/2000 Kinh x
12A7 35 Kiêm Thị Phương Trân 26/03/2000 Khơme x
12A7 36 Tôn Thị Tú Trinh 09/01/2000 Kinh x
12A8 1 Thạch Quế Anh 14/04/2000 Khơme x
12A8 2 Kiêm Hải Cầm 07/07/2000 Khơme  
12A8 3 Nguyễn Thị Diệu 05/06/1999 Khơme x
12A8 4 Nguyễn Khánh Duy 28/10/2000 Kinh  
12A8 5 Huỳnh Thúy Duy 01/10/1999 Kinh x
12A8 6 Đỗ Thị Hạnh Duyên 30/08/2000 Kinh x
12A8 7 Phạm Tuấn Đạt 27/02/2000 Kinh  
12A8 8 Danh Đời 15/10/2000 Khơme  
12A8 9 Bùi Tú Hảo 07/11/2000 Kinh x
12A8 10 Nguyễn Duy Hằng 25/01/2000 Kinh x
12A8 11 Nguyễn Quốc Hậu 19/07/2000 Kinh  
12A8 12 Nguyễn Văn Hậu 11/02/2000 Kinh  
12A8 13 Nguyễn Đức Hiếu 29/08/2000 Kinh  
12A8 14 Thạch Thị Huệ 08/10/2000 Khơme x
12A8 15 Trương Vĩnh Hưng 22/05/2000 Kinh  
12A8 16 Quách Khả Hương 27/02/2000 Kinh x
12A8 17 Trương Dương Khang 18/12/2000 Kinh  
12A8 18 Nguyễn Quốc Khánh 30/12/2000 Kinh  
12A8 19 Huỳnh Thị Kim Ngân 19/07/2000 Kinh x
12A8 20 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/08/2000 Kinh x
12A8 21 Trương Minh Nguyễn 14/02/2000 Kinh  
12A8 22 Dương Minh Nhựt 21/08/2000 Kinh  
12A8 23 Nguyễn Hoàng Phúc 17/10/2000 Kinh  
12A8 24 Phan Ngọc Mỹ Phụng 12/12/2000 Kinh x
12A8 25 Trần Trúc Phương 20/07/2000 Kinh x
12A8 26 Nguyễn Thanh Sang 11/01/2000 Kinh  
12A8 27 Trần Ngọc Sơn 12/08/1999 Kinh  
12A8 28 Lê Thị Ngọc Thảo 08/04/2000 Kinh x
12A8 29 Kim Văn Thảo 12/03/2000 Khơme  
12A8 30 Huỳnh Thị Thơ 12/10/2000 Kinh x
12A8 31 Trần Minh Tiến 25/05/2000 Kinh  
12A8 32 Đặng Ngọc Trâm 06/08/2000 Kinh x
12A8 33 Thạch Minh Trí 15/11/1997 Kinh  
12A8 34 Nguyễn Văn Nhựt Trường 27/07/2000 Kinh  
12A8 35 Đỗ Nguyễn Thị Tường Vi 03/09/2000 Kinh x
12A9 1 Trần Thị Vân Anh 20/07/2000 Kinh x
12A9 2 Nguyễn Thành Đạt 22/01/2000 Kinh  
12A9 3 Nguyễn Lê Long Đỉnh 14/08/1999 Kinh  
12A9 4 Nguyễn Thanh Hào 03/09/2000 Kinh  
12A9 5 Nguyễn Trung Hậu 09/09/2000 Kinh  
12A9 6 Trần Anh Hóa 25/09/2000 Kinh  
12A9 7 Hồ Gia Huy 27/10/1998 Kinh  
12A9 8 Nguyễn Văn Huy 20/01/2000 Kinh  
12A9 9 Lê Hữu Khang 20/12/2000 Kinh  
12A9 10 Lê Thị Yến Khoa 29/12/2000 Kinh x
12A9 11 Nguyễn Trung Kiên 19/12/2000 Kinh  
12A9 12 Nguyễn Tuấn Kiệt 02/12/2000 Kinh  
12A9 13 Nguyễn Kim Long 23/12/2000 Kinh  
12A9 14 Lê Hồ Thanh Long 09/09/2000 Kinh  
12A9 15 Thạch Chanh Ma Ly 06/06/2000 Khơme  
12A9 16 Nguyễn Thị Huệ Minh 28/07/1999 Kinh x
12A9 17 Đào Thị Tuyết Minh 22/03/2000 Khơme x
12A9 18 Nguyễn Thị Mỹ 03/09/2000 Kinh x
12A9 19 Nguyễn Phương Nguyên 11/07/2000 Kinh  
12A9 20 Lê Phong Nha 17/01/2000 Kinh  
12A9 21 Nguyễn Thị Kiều Nhi 24/03/2000 Kinh x
12A9 22 Hà Thị Nhi 15/09/2000 Kinh x
12A9 23 Nguyễn Thị Thiên Nhi 15/04/2000 Kinh x
12A9 24 Tôn Kiều Oanh 26/10/2000 Kinh x
12A9 25 Huỳnh Dương Hoàng Phụng 16/07/2000 Kinh x
12A9 26 Lý Thanh Sang 01/07/2000 Khơme  
12A9 27 Trần Thị Chanh Thi 07/07/2000 Khơme x
12A9 28 Lý Thị Kol Thi 27/09/2000 Khơme x
12A9 29 Nguyễn Ngọc Minh Thi 03/11/2000 Kinh x
12A9 30 Dương Nguyễn Minh Thông 27/6/2000 Kinh  
12A9 31 Lương Thị Anh Thư 15/05/1999 Kinh x
12A9 32 Nguyễn Trương Bảo Trân 25/10/2000 Kinh x
12A9 33 Nguyễn Minh Trí 18/10/2000 Kinh  
12A9 34 Trần Văn Trường 28/10/2000 Khơme  
12A9 35 Nguyễn Hoàng Việt 29/09/2000 Kinh  
12A9 36 Nguyễn Thanh Vinh 25/09/2000 Kinh  
12A9 37 Nguyễn Tuấn Vinh 25/04/2000 Kinh  
12A10 1 Trương Hoàng Anh 19/07/2000 Kinh  
12A10 2 Trần Thị Hồng Anh 26/07/2000 Kinh x
12A10 3 Huỳnh Thị Quế Anh 02/04/1999 Khơme x
12A10 4 Khưu Hoàng Thái Bảo 15/4/1999 Hoa  
12A10 5 Nguyễn Minh Cường 04/11/2000 Kinh  
12A10 6 Võ Thị Ngọc Dung 28/06/2000 Kinh x
12A10 7 Trần Dương Điện 30/10/2000 Kinh  
12A10 8 Nguyễn Thị Cẩm Hà 21/05/2000 Kinh x
12A10 9 Nguyễn Gia Hào 10/05/2000 Kinh  
12A10 10 Quách Đông Hồ 20/11/2000 Kinh  
12A10 11 Lý Hoàng Huy 19/03/2000 Khơme  
12A10 12 Tào Văn Hường 15/02/1999 Khơme  
12A10 13 Huỳnh Quốc Khánh 02/09/2000 Kinh  
12A10 14 Cái Huỳnh Ngọc Ly 27/12/2000 Kinh x
12A10 15 Trương Huỳnh Hoàng Mỹ 31/03/2000 Kinh x
12A10 16 Huỳnh Ngọc Mỹ 27/07/2000 Kinh x
12A10 17 Lê Thái Ngọc 26/02/2000 Kinh  
12A10 18 Trương Minh Nhã 06/01/1999 Kinh  
12A10 19 Lê Hoài Nhân 19/10/2000 Kinh  
12A10 20 Phạm Thị Yến Nhi 01/06/2000 Kinh x
12A10 21 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/05/1999 Kinh x
12A10 22 Huỳnh Thị Ngọc Như 06/04/2000 Kinh x
12A10 23 Trịnh Thanh Phú 09/07/2000 Kinh  
12A10 24 Ngô Tiểu Phụng 09/05/2000 Khơme x
12A10 25 Lâm Sa Rây Đa Ra 08/11/1999 Khơme  
12A10 26 Võ Phát Tài 26/12/1998 Kinh  
12A10 27 Ngô Nhật Tân 06/10/2000 Kinh  
12A10 28 Tô Thanh Thảo 15/08/2000 Kinh x
12A10 29 Hồ Thị Kim Thể 16/03/2000 Kinh x
12A10 30 Ngô Thị Diễm Thi 21/03/2000 Kinh x
12A10 31 Mã Kim Thiên 11/04/1999 Khơme  
12A10 32 Trần Nguyễn Anh Thư 18/11/2000 Kinh x
12A10 33 Bùi Nguyễn Phát Triển 01/01/2000 Kinh  
12A10 34 Đinh Thị Diễm Trinh 08/08/2000 Kinh x
12A10 35 Nguyễn Nhựt Trường 08/07/2000 Kinh  
12A10 36 Phạm Văn Vũ Trường 27/03/2000 Kinh  
12A10 37 Huỳnh Lê Phương Uyên 24/11/2000 Kinh x
12A11 1 Trần Phước An 02/06/2000 Kinh  
12A11 2 Lê Nguyễn Chơn 17/10/2000 Kinh  
12A11 3 Trương Thị Ngọc Diệu 20/11/2000 Khơme x
12A11 4 Cái Nhật Duy 26/4/1999 Kinh  
12A11 5 Huỳnh Bá Đương 15/04/2000 Kinh  
12A11 6 Trương Hoàng Hà 25/09/2000 Kinh  
12A11 7 Lê Thị Ngọc Hân 25/08/2000 Kinh x
12A11 8 Lâm Mộng Kha 11/03/2000 Kinh x
12A11 9 Nguyễn Hoàng Kiếm 07/10/2000 Kinh  
12A11 10 Đinh Hồng Lam 21/08/2000 Kinh  
12A11 11 Kiêm Thị Trúc Linh 01/07/2000 Khơme x
12A11 12 Kim Lợi 06/06/2000 Khơme  
12A11 13 Nguyễn Thị Diễm My 19/05/2000 Kinh x
12A11 14 Thạch Văn My 12/10/1999 Khơme  
12A11 15 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/09/2000 Kinh x
12A11 16 Nguyễn Thị Thanh Ngân 24/07/2000 Kinh x
12A11 17 Lê Thị Thảo Ngân 24/06/2000 Kinh x
12A11 18 Cao Thị Thúy Ngân 07/07/2000 Khơme x
12A11 19 Lê Thị Bảo Ngọc 10/06/2000 Kinh x
12A11 20 Nguyễn Thành Nhân 6/5/1998 Kinh  
12A11 21 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/08/2000 Kinh x
12A11 22 Ngô Mỹ Phụng 05/09/2000 Kinh x
12A11 23 Trịnh Văn Quí 19/02/2000 Kinh  
12A11 24 Lại Thi Thảo Quyên 18/04/2000 Kinh x
12A11 25 Phan Huỳnh Minh Tân 30/11/2000 Kinh  
12A11 26 Lý Minh Tân 28/06/2000 Khơme  
12A11 27 Nguyễn Thị Yến Thanh 13/06/2000 Kinh x
12A11 28 Kiêm Thị Thoa 02/02/2000 Khơme x
12A11 29 Nguyễn Thị Anh Thư 08/04/2000 Kinh x
12A11 30 Nguyễn Thị Anh Thư 31/03/2000 Kinh x
12A11 31 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 26/12/2000 Kinh x
12A11 32 Nguyễn An Trường 27/07/2000 Kinh  
12A11 33 Ngô Thị Ngọc Tuyền 30/10/2000 Kinh x
12A11 34 Nguyễn Thị Tuyết Vân 21/5/2000 Kinh x
12A11 35 Lý Thị Mỹ Xuyên 16/12/1998 Khơme x
12A11 36 Trần Như Ý 11/11/2000 Kinh x
12A12 1 Đinh Trường An 23/03/2000 Kinh  
12A12 2 Huỳnh Đông Anh 09/02/2000 Kinh x
12A12 3 Đái Kỳ Anh 08/10/2000 Hoa  
12A12 4 Bùi Thị Ngọc Dung 18/11/2000 Kinh x
12A12 5 Kiêm Thị Hồng Gấm 13/02/1999 Khơme x
12A12 6 Nguyễn Thanh Giàu 9/4/1998 Kinh  
12A12 7 Phạm Trí Hào 12/08/2000 Kinh  
12A12 8 Dương Văn Vũ Hảo 29/01/2000 Kinh  
12A12 9 Nguyễn Quốc Hiển 10/11/2000 Kinh  
12A12 10 Nguyễn Hạ Huỳnh 29/01/2000 Kinh x
12A12 11 Trương Duy Khánh 5/7/1999 Kinh  
12A12 12 Trần Trương Lâm Anh Khương 25/04/2000 Kinh  
12A12 13 Nguyễn Khiết Lãm 19/07/1999 Kinh  
12A12 14 Lại Phúc Luân 14/07/2000 Kinh  
12A12 15 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/07/2000 Kinh x
12A12 16 Trần Thị Diễm My 12/10/2000 Kinh x
12A12 17 Phan Hữu Nghĩa 29/05/2000 Kinh  
12A12 18 Lý Thị Hồng Ngọc 13/03/2000 Khơme x
12A12 19 Nguyễn Thị Tuyết Như 25/07/2000 Kinh x
12A12 20 Huỳnh Phú Quí 27/07/2000 Kinh  
12A12 21 Thạch Bé Siêu 12/03/2000 Khơme  
12A12 22 Nguyễn Hữu Tài 5/12/1999 Kinh  
12A12 23 Ngô Minh Tâm 27/10/2000 Kinh  
12A12 24 Lâm Thanh Tâm 04/02/1999 Khơme  
12A12 25 Thạch Thị Kim Tho 08/01/2000 Khơme x
12A12 26 Thạch Quốc Thuận 18/01/2000 Khơme  
12A12 27 Lê Thị Minh Thư 20/12/2000 Kinh x
12A12 28 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13/07/2000 Kinh x
12A12 29 Lâm Thị Huyền Trang 04/09/2000 Khơme x
12A12 30 Trần Thị Bích Trâm 15/08/2000 Kinh x
12A12 31 Nguyễn Thị Khả Tú 08/08/2000 Kinh x
12A12 32 Huỳnh Thanh Tuấn 20/7/2000 Kinh  
12A12 33 Lý Tuyền 23/11/2000 Khơme  
12A12 34 Kiêm Thanh Vân 05/12/2000 Khơme  
12A12 35 Trương Hoàng Xa 24/12/1999 Kinh  

Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT