Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG
Kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019
Công khai thủ tục hành chính
Báo cáo về việc thực hiện cải cách hành chính quý I năm 2018
Kế hoạch thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Kế hoạch cải cách hành chÍnh năm 2018
Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT