Ngày 16 tháng 01 năm 2018 Xem lịch
NỘI DUNG
Thực hiện từ ngày 15/01/2018 đến 20/01/2018
Thực hiện từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018
Kế hoạch tuần 20 thực hiện từ ngày 02/01/2018 đến 06/01/2018
Kế hoạch tuần 19 thực hiện từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017
Kế hoạch tuần 18 thực hiện từ 18/12/2017 đến 23/12/2017
Kế hoạch tuần 17 thực hiện từ 04/12/2017 đến 09/12/2017
Thực hiện từ 04/12/2017 đến 09/12/2017
Kế hoạch tuần 15 thực hiện từ 27/11/2017 đến 02/12/2017
Kế hoạch tuần 14 thực hiện từ 20/11/2017 đến 25/11/2017
Kế hoạch tuần 13 thực hiện từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017
Kế hoạc tuần 12 thực hiện từ 06/11/2017 đến 11/11/2017
Kế hoạch tuần 11 thực hiện từ 30/10/2017 đến 04/11/2017
Kế hoạch tuần 10 thực hiện từ 23/10/2017 đến 28/10/2017
Kế hoạch tuần 09 thực hiện từ 16/10/2017 đến 21/10/2017
Kế hoạch tuần 08 thực hiện từ ngày 09//10/2017 đến 14/10/2017
Kế hoạch tuần 7 thực hiện từ ngày 02/7/2017 đến 07/10/2017
Kế hoạch tuần 06 thực hiện từ 24/9/2017 đền 30/9/2017
Kế hoạch tuần 5 thực hiện từ 18/9/2017 đến 23/9/2017
Kế hoạch tuần 4 thực hiện từ 11/9/2017 đến 16/9/2017
Thực hiện từ 04/9/2017 đến 09/9/2017
Kế hoạch tuần 2 thực hiện từ 28/8/2017 đến 1/9/2017
Thực hiện từ 18/8/2017 đến 23/8/2017
Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT