Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG
Từ ngày 31/05/2021 đến 05/06/2021
Từ ngày 24/05/2021 đến 29/05/2021
Từ ngày 17/05/2021 đến 22/05/2021
Từ ngày 10/05/2021 đến 15/05/2021
Từ ngày 04/05/2021 đến 08/05/2021
Từ ngày 26/04/2021 đến 29/04/2021
Từ ngày 19/04/2021 đến 24/04/2021
Từ ngày 12/04/2021 đến 17/04/2021
Từ ngày 05/04/2021 đến 10/04/2021
Từ ngày 29/03/2021 đến 03/04/2021
Từ ngày 22/03/2021 đến 27/03/2021
Từ ngày 15/03/2021 đến 20/03/2021
08/03/2021 đến 13/03/2021
Từ ngày 01/03/2021 đến 06/03/2021
Từ ngày 22/02/2021 đến 27/02/2021
Từ ngày 01/02/2021 đến 06/02/2021
Từ ngày 25/01/2021 đến 30/01/2021
Từ ngày 18/01/2021 đến 23/01/2021
Từ ngày 11/01/2021 đến 16/01/2021
Từ ngày 04/01/2021 đến 09/01/2021
Từ ngày 28/12/2020 đến 02/01/2021
Từ ngày 2112/2020 đến 26/12/2020
Từ ngày 14/12/2020 đến 19/12/2020
Từ ngày 07/12/2020 đến 12/12/2020
Từ ngày 23/11/2020 đến 28/11/2020
Từ ngày 16/11/2020 đến 21/11/2020
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9/11/2020 - 14/11/2020
Từ ngày 02/11/2020 đến 07/11/2020
Từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020
Từ ngày 19/10/2020 đến 24/10/2020
Từ ngày 12/10/2020 đến 17/10/2020
Từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020
Từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020
Từ ngày 21/9/2020 đến 26/9/2020
Từ ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020
Từ ngày 07/9/2020 đến 12/9/2020
Từ ngày 13/7/2020 đến 18/7/2020
Từ ngày 06/7/2020 đến 11/7/2020
Từ ngày 29/6/2020 đến 04/7/2020
Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020
Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020
Từ ngày 08/6/2020 đến 13/6/2020
Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020
Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020
Từ ngày 18/5/2020 đến 24/5/2020
Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020
Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020
Từ ngày 23/3/2020 đến 29/3/2020
Từ ngày 16/3/2020 đến 21/03/2020
Từ ngày 09/3/2020 đến 14/03/2020
Từ ngày 02/3/2020 đến 07/03/2020
Từ ngày 13/01/2020 đến 18/01/2020
Từ ngày 06/01/2020 đến 11/01/2020
Từ ngày 30/12/2019 đến 05/01/2020
Từ ngày 23/12/2019 đến 28/12/2019
Từ ngày 16/12/2019 đến 21/01/2019
Từ ngày 09/12/2019 đến 14/01/2019
Từ ngày 02/12/2019 đến 07/01/2012
Từ ngày 24/12/2019 đến 29/12/2019
Từ ngày 18/11/2019 đến 23/11/2019
Từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019
Từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019
Từ ngày 28/9/2019 đến 02/11/2019
Từ ngày 21/9/2019 đến 26/10/2019
Từ ngày 14/9/2019 đến 19/10/2019
Từ ngày 07/9/2019 đến 12/10/2019
Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019
Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019
Từ ngày 16/9/2019 đến 22/9/2019
Từ ngày 09/9/2019 đến 15/9/2019
Từ ngày 03/9/2019 đến 07/9/2019
Từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019
Kế hoạch tuần 1 thực hiện từ 19/8/2019 đến 25/8/2019
Kế hoạch tuần 38 thực hiện từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019
Kế hoạch tuần 37 thực hiện từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019
Kế hoạch tuần 36 thực hiện từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019
Kế hoạch tuần 35 thực hiện từ ngày 02/5/2019 đến 04/5/2019
Kế hoạch tuần 34 thực hiện từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019
Thực hiện từ ngày 16/4/2019 đến 21/4/2019
Kế hoạch tuần 31 thực hiện từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019
Kế hoạch tuần 30 thực hiện từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019
Kế hoạch tuần 29 thực hiện từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019
Kế hoạch tuần 27 thực hiện từ 04/3/2019 đến 10/3/2019
Thực hiện từ 28/01/2019 đến 30/01/2019
Thực hiện từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019
Kế hoạch tuần 22 thực hiện từ ngày 14/01/2018 đến 19/01/2019
Kế hoạch tuần 21 thực hiện từ ngày 07/01/2018 đến 13/01/2019
Kế hoạch tuần 20 thực hiện từ ngày 31/12/2018 đến05/01/2019
Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT