Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG
Báo cáo công khai chất lượng giáo dục cả năm 2019-2020 (đến 7/2020)
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020.
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2019.
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, quý II năm 2019
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống quốc dân... xem tiếp...
Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT