Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


 
Họ và tên: Trần Thị Như Ý
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Chủ tịch
Số ĐT: 0907360349
Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang
Năm sinh: 1970
Chức vụ: P.Chủ tịch
Số ĐT: 0988210094
Họ và tên: Trần Trung Quân
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra
Số ĐT: 0985433851
Họ va tên: Thạch Thị Huỳnh Nga
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 0978564345
Họ và tên: Nguyễn Mai Hùng
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 0979339007
Họ và tên: Trương Thị Kim Thoa
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 0916740662
Họ và tên: Lý Hồng Hạnh
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 01239818794
Họ và tên: Trần Đạt Thủy Tiên
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 0939475818
Họ và tên: Lưu Minh Đường
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 0985807289
Họ và tên: Đặng Đức Ngọc
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Ủy viên Ủy Ban kiểm tra
Số ĐT: 01659888575
Họ và tên: Bùi Thanh Nhã
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Ủy viên Ủy Ban kiểm tra
Số ĐT: 0986545909

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT