Ngày 02 tháng 06 năm 2023 Xem lịch
NỘI DUNG

Chi bộ nhà trường


 

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

  Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

  Năm sinh: 13/01/1968

 Email: nguyenthithuytrang.c3ks@soctrang.edu.vn


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT