Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

Chi bộ nhà trường


  Họ và tên: Trần Thanh Tùng 

  Chức vụ: Bí thư chi bộ

  Năm sinh: 08/4/1971

  Email: tranthanhtung.c3ks@soctrang.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

  Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

  Năm sinh: 13/01/1968

 Email: nguyenthithuytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

 

 

   
 


 


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT