Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG


    Họ và tên: Trần Thanh Tùng

Chức vụ: Hiệu trưởng

Năm sinh: 08/4/1971

Năm vào ngành: 1993

Email: tranthanhtung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đỗ Tuấn Phương

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Năm sinh:

Năm vào ngành:

Email: dotuanphuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Năm sinh:13/01/1968

Năm vào ngành:

Email: nguyenthithuytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

 

 


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT