Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG
Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo, tổ chuyên môn truòng (trích Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT và việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT