Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG
Kế hoạch chuyên môn tổ Tin học thực hiện trong năm học 2016-2017
Căn cứ Hướng dẫn số 1332/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT