Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - GDQP


Họ và tên: Phùng Văn Minh (TT)

- Năm sinh:30/01/1962

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 0915421103

- Email: phungvanminh.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Phui

- Năm sinh: 1971

- Năm vào ngành: 2003

- Điện thoại: 01652416595

- Email: nguyenvanphui.c3ks@soctrang.edu.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn

- Năm sinh: 1985

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 0939818797

- Email: nguyenductoan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Nương

- Năm sinh:27/07/1988

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại:01659272997

- Email:nguyenthinuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Quách Hồng Tươi

- Năm sinh: 1985

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 0988642956

- Email: quachhongtuoi.c3ks@soctrang.edu.vn

  Môn GDQP

Họ và tên: Lưu Minh Đường

- Năm sinh: 1978

- Năm vào ngành: 2005

- Điện thoại: 0985807289

- Email: luuminhduong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trương Văn Đợi

- Năm sinh: 1983

- Năm vào ngành: 2006

- Điện thoại: 01659402502

- Email: truongvandoi.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Tiến Anh

- Năm sinh: 1982

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 01677771911

- Email: nguyentienanh.c3ks@soctrang.edu.vn

 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT