Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN HỌC


Họ và tên:  Thạch Thị Huỳnh Nga  (TTCM)

-  Năm sinh: 23/01/1976

- Năm vào ngành: 2002

- Điện thoại: 0978564345

- Email: thachthihuynhnga.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Phạm Thị Xuân Hương

-  Năm sinh:30/06/1986

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 01645378559

- Email: phamthixuanhuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Phạm Thụy Băng Tâm

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: phamthuybangtam.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Mai Thị Bích Vân

-  Năm sinh:20/10/1987

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 01657412010

- Email: maithibichvan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Lê Văn Tài

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 0916198105

- Email: levantai.c3ks@soctrang.edu.vn

 Họ và tên:  Đỗ Văn Lùn

-  Năm sinh:20/10/1984

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 01688660010

- Email: dovanlun.c3ks@soctrang.edu.vn


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT