Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ


Họ và tên: Lê Văn Út
- Năm sinh:09/03/1966
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 0986184257
- email:  levanut.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên : Ngô Xuân Quang
- Năm sinh:01/12/1972
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 0939475838
- Email: ngoxuanquang.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Trần Đạt Thủy Tiên
- Năm sinh:06/10/1973
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 0939475818
- Email: trandatthuytien.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh  Tuyền (Tổ trưởng)
- Năm sinh:12/01/1980
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:01652856034 
- Email: tranthithanhtuyen.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thị Tú Quyên
- Năm sinh:16/01/1981
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 01668772018
- Email: dangthituquyen.c3ks@soctrang.edu.vn
   
Họ và tên: Trần Như Ý
- Năm sinh:23/02/1986
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:01682108301 
- Email: trannhuy.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hoà
- Năm sinh:23/11/1985
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 0937587527
- Email: nguyenthixuanhoa.c3ks@soctrang.edu.vn
 
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT