Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD


Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Nhung 

- Năm sinh:

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại:

- Email: hoangthihongnhung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Mai Thị Thanh Thúy

- Năm sinh:

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại:

- Email: maithithanhthuy.c3ks@soctrang.edu.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Đăng Khoa
- Năm sinh: / /
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email: nguyendangkhoa.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Thị Dịu ý

- Năm sinh:14/08/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:0987225819

- Email:  tranthidiuy.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Bùi Thị Nga

- Năm sinh:26/01/1989

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:0966463609

- Email: Buithinga.c3ks@soctrang.edu.vn

 

Họ và tên: Trần Kim Lâm

- Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: trankimlam.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phan Minh Biển

- Năm sinh:15/01/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:0982023020

- Email: phanminhbien.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Thạch Thanh Tuấn

- Năm sinh:21/10/1974

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:0988376055

- Email: thachthanhtuan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

- Năm sinh:01/09/1982

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:01698050763

- Email: nguyenthutrang.c3ks@soctrang.edu.vnCÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT