Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH


Họ và tên: Trần Trung Quân (Tổ trưởng)

- Năm sinh: 1968

- Năm vào ngành: 1989

- Điện thoại: 0985433851

- Email: trantrungquam.c3ks@soctrang.edu.vn

 Họ và tên: Sơn Thị Thúy Hằng

- Năm sinh: 1983

- Năm vào ngành: 2007

- Điện thoại: 0973558249

- Email: sonthithuyhang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đinh Thị Mỹ Trang

- Năm sinh: 1983

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 01655858454

- Email: dinhthimytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

 

 

Họ và tên: Đinh Sô Na (Bí thư ĐTN)

- Năm sinh: 1985

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 0974778489 

- Email: dínhsona.c3ks@soctrang.edu.vn

   

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiếp (PBT ĐTN)

- Năm sinh: 20/10/1990

- Năm vào ngành: 2013

- Điện thoại: 0979458638

- Email: nguyenvantiep.c3ks@soctrang.edu.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều

- Năm sinh: 21/09/1989

- Năm vào ngành: 2013

- Điện thoại:0989148357

- Email: nguyenthikieu.c3ks@soctrang.edu.vn

 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT