Ngày 25 tháng 05 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2018-2019

Sáng ngày 9 - 9, Trường THPT Kế Sách tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm
học 2018 – 2019. Tham dự hội nghị gồm có Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường.
Hội nghị đã thông qua: Dự thảo Kế hoạch năm học và Quy chế thi đua, khen thưởng năm học
2018-2019; các báo cáo về công tác thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân, kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể năm 2017 – 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm học 2018 – 2019; Quy chế về thu – chi ngân sách của đơn vị, Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp làm việc của nhà trường và Công đoàn.
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, văn
bản của hội nghị. Đồng thời toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua theo hệ thống Công đoàn năm học 2018-2019.

Hình ảnh hội nghị


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT