Ngày 08 tháng 07 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÀY TÍNH BỎ TÚI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018
  
STT HỌ VÀ TÊM MÔN THI TỔNG SỐ ĐIỂM GIẢI
1 Nguyễn Văn Hoài Toán 50 Nhất
2 Lê Trần Hải Phúc Toán 30 Nhì
3 Lê Thanh Triều Toán 35 Nhất
4 Đặng Thành Trung Toán 25 Nhì
5 Mai Chí Công 24.25 Nhì
6 Lê Thị Ngọc Thuyền 19.5 Ba
7 Trần Trí Thức 23.25 Ba
8 Lê Thế Bảo Hóa 25 Nhì
9 Trần Hoàng Long Hóa 32 Nhất
10 Nguyễn Ngọc Đan Tâm Hóa 30 Nhì
11 Võ Nguyễn Khánh Vy Hóa 25 Nhì
12 Lê Thành Hữu Hiệu Sinh 29 Ba
13 Võ Hàng Phi Oanh Sinh 29 Ba

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT