Ngày 14 tháng 12 năm 2018 Xem lịch
NỘI DUNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 13-9, Trường THPT Kế Sách tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học
2017 – 2018 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.
Hội nghị đã thông qua: các Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Quy chế
thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018; các Báo cáo về công tác thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân, kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể năm 2016 – 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm học 2017 - 2018; các Quy chế về thu – chi ngân sách của nhà trường, Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường.
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung hoàn chỉnh các nội dung, văn bản
của hội nghị.
 
Thầy Lê Tứ Hải, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học
2017 – 2018 là thực hiện tốt Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo”. Theo đó, nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, đặc biệt lấy học sinh làm đối tượng trung tâm, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, xây dựng môi trường sư phạm trong sạch; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trong tình hình thực tế của nhà trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tập thể sư phạm nhà trường.
Tại hội nghị, toàn thể các bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã tích cực đăng kí thi đua theo
hệ thống Công đoàn năm học 2017 – 2018.
Như Ngọc

Một số hình ảnh về hội nghị


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT