Ngày 18 tháng 12 năm 2018 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA
 
Stt Họ và tên Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Môn dự thi HL HK Trường đang học HSL
1 Lý Tuấn Cường Kinh 14/04/2001 Sóc Trăng Toán Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
2 Nguyễn Văn Hoài Kinh 30/03/2000 Sóc Trăng Toán Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
3 Trịnh Thảo Ngân Kinh 25/02/2001 Sóc Trăng Toán Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
4 Lê Trần Hải Phúc Kinh 21/08/2001 Sóc Trăng Toán Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
5 Huỳnh Tôn Bảo Trân Kinh 19/07/2001 Cần Thơ Toán Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
6 Lê Thanh Triều Kinh 04/06/2000 Cần Thơ Toán Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
7 Đặng Thành Trung Kinh 17/02/2001 Cần Thơ Toán Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
8 Thạch Thanh Tuấn Hoa 15/03/2000 Sóc Trăng Toán Khá Tốt THPT Kế Sách 12
9 Nguyễn Khánh Vĩnh Kinh 24/07/2000 Vĩnh Long Toán Khá Tốt THPT Kế Sách 12
10 Mai Chí Công Kinh 01/01/2000 Sóc Trăng Vật lý Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
11 Huỳnh Kim Thanh Kinh 07/07/2000 Sóc Trăng Vật lý Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
12 Lê Thị Ngọc Thuyền Kinh 30/11/2001 Sóc Trăng Vật lý Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
13 Trần Trí Thức Kinh 23/02/2001 Sóc Trăng Vật lý Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
14 Phạm Lê Huyền Trinh Kinh 06/12/2001 Sóc Trăng Vật lý Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
15 Lê Thế Bảo Kinh 21/08/2000 Sóc Trăng Hóa học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
16 Huỳnh Hào Kiệt Kinh 20/05/2001 Cần Thơ Hóa học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
17 Trần Hoàng Long Kinh 25/06/2001 Sóc Trăng Hóa học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
18 Nguyễn Ngọc Đan Tâm Kinh 16/12/2000 Sóc Trăng Hóa học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
19 Thái Trần Trung Thiên Hoa 24/11/2001 Sóc Trăng Hóa học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
20 Võ Nguyễn Khánh Vy Kinh 18/12/2001 Sóc Trăng Hóa học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
21 Nguyễn Trần Quỳnh Mai Kinh 03/12/2001 Sóc Trăng Sinh học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
22 Võ Hoàng Phi Oanh Kinh 03/05/2001 Sóc Trăng Sinh học Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
23 Đỗ Thị Hồng An Kinh 29/02/2000 Sóc Trăng Ngữ văn Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
24 Huỳnh Nguyễn Kim Ngân Kinh 08/01/2001 Sóc Trăng Ngữ văn Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
25 Lê Ngọc Hà Kinh 22/09/2001 Sóc Trăng Lịch sử Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11
26 Võ Anh Huy Kinh 07/02/1999 Cần Thơ Lịch sử Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
27 Huỳnh Ngọc Tuyết Kinh 10/03/2001 Sóc Trăng Lịch sử Khá Tốt THPT Kế Sách 11
28 Nguyễn Bội Hưng Kinh 09/01/2000 Sóc Trăng Địa lý Giỏi Tốt THPT Kế Sách 12
29 Trần Minh Quang Kinh 15/09/2001 Sóc Trăng Địa lý Giỏi Tốt THPT Kế Sách 11

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT