Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN CHUYỂN LỚP VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

                                                                   THÔNG BÁO


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT