Ngày 05 tháng 08 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TỔ ANH VĂN NĂM HỌC 2017-2018

 
 
 
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                
       TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            *
 
KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
 NĂM HỌC  2017- 2018
   
TỔ ANH VĂN
 
 
Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018;
Căn cứ công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường.
Căn cứ vào Kế hoạch số: 126/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách.
Tổ anh văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018
     I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm tình hình trường
1.1. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên:
- Tổ chuyên môn có 9 tổ và 1 tổ Văn phòng cụ thể:
 
CB-GV-CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
LĐT 4 2 2 (1 nữ) 1
GV 94 90 7 (2 nữ) 54
BTĐ 1 1 00 00
CNV 6 5 00 4
Cộng 104 97 8 59
 
            1.  Tổ Văn: 14 (12nữ)
            2. Tổ Toán: 13 (8nữ), 2 thạc sĩ
            3. Tổ Vật Lý - KTCN: 13 (6nữ) , 2 thạc sĩ
            4. Tổ Hoá: 07 (3 nữ), 2 thạc sĩ
            5. Tổ Sinh – KTNN: 9 (4nữ)
            6. Tổ Sử- địa- GDCD: 13 (8nữ)
 7. Tổ Ngoại ngữ: 9 (6nữ)
 8. Tổ Tin học: 07 (4nữ)
 9. Tổ TD – QP: 09 (2nữ)
      Tổ Văn phòng: 6 (4nữ)
     Đảng viên: 45 trong đó có 5 dự bị
1.2 Quy mô lớp: Tổng số có 1395 học sinh, chia ra 35 lớp, trong đó:
     
Khối Số lớp HS Sĩ số HS
TB/lớp
Số HS
Lưu ban
Tổng số
1395HS
Nữ Dân tộc
Khmer Hoa
10 11 454 272 73 8 42 10
11 12 482 253 71 12 41 4
12 12 459 190 43 5 38 0
1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học:
       - Tổng số phòng học: 29 phòng.
       - Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
       - Khu phục vụ dạy học:
        + 02 phòng học dạy tin học.
        + 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
        + 02 phòng nghe nhìn
  2. Đặc diểm tình hình tổ
 
STT Họ và tên Năm  sinh Nữ Năm vào ngành Trình độ đào tạo
1 Lê Văn Út 09- 03-1966   1986 ĐHSP- C1
2 Ngô Xuân Quang 1-12-1972   1993 ĐHSP- C1
3  Trần Thị Thanh Tuyền 12-1-1980 + 2002 ĐHSP- C1
4 Đặng Thị Tú Quyên 16-1-1981 + 2003 ĐHSP- C1
5 Đặng Ngọc Toàn 17-1-1982 + 2005 ĐHSP- B2
6 Nguyễn Thị Xuân Hòa 23-11-1985 + 2010 ĐHSP- B2
7 Trần như Ý 23-02-1986 + 2010 ĐHSP- B2
8 Nguyễn Minh Hùng 30-4-1979   2007 ĐHSP- B2
9 Trần Đạt Thủy Tiên 6-10-1973 + 1999 ĐHSP- B1
 
 
2.1. Thuận lợi
        - Được sự  chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn luôn được tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
   - Toàn thể giáo viên trong tổ có tinh thần học hỏi và cầu tiến tốt.    
   - Giáo viên trong tổ có tinh thần và trách nhiệm cao trong mọi phong trào thi đua của trường. 
             -  Điều kiện và phương tiện giảng dạy khá đủ để  hổ trợ tốt về chuyên môn.
           - Tinh thần tự học của giáo viên khá tốt; học sinh dần có ý thức hơn trong việc học top..
          - Được thiết kế phân phối chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tế chung của bộ môn. Qua đó, giáo viên tự chủ và sáng tạo hơn trong soạn giảng, phụ đạo học sinh yếu kém.
           - Có sự chuyển biến về ý thức học tập ở khối 12.
          2.2. Khó khăn
        - Kiến thức đầu vào còn quá thấp.
        - Giáo viên phải tích cực cải tiến nội dung lẫn hình thức giảng dạy để phù hợp với đặc thù môn học theo tinh thần đổi  mới. 
             - Ý thức và phương pháp học của HS còn hạn chế .
   Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, tổ đã đề ra những mục tiêu sau  đây nhằm cải thiện tình hình trước mắt và tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy trong tổ.   
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
       1. Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhà giáo.
       2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến phương pháp giảng dạy. Cải tiến hình thức dự giờ, đánh giá tiết dạy. Qua đó, phát huy tính sáng tạo trong thiết kế nội dung bài dạy cho phù hợp với trình độ học sinh
      3. Bồi dưỡng và tiếp tục tạo nguồn học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém.
       4. Đẩy mạnh phong trào thi giáo viên giỏi và giáo án điện tử.
      5. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề, tiết học trải nghiệm, sinh hoạt chủ đề bài học trong họp tổ chuyên môn.
      6. Tham gia viết bài gởi đăng lên trang web của trường, trường học kết nối.
      Trong năm học 2017-2018, tổ thực hiện 03 tiêu điểm chính sau đây:
1.      Thống nhất nội dung đề cương, đề kiểm tra, ma trận, bản đặc tả trong cả 3 khối.
2.      Cải tiến nội dung chương trình dạy học khối10,11,12 theo hướng tiếp cận đề thi THPT quốc gia mới.
3.      Cải tiến hình thức dự giờ, đánh giá tiết dạy. Qua đó, phát huy tính sáng tạo trong thiết kế nội dung bài dạy cho phù hợp với trình độ học sinh.
     III. THỰC HIỆN
   1. MỤC TIÊU 1
     Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị  đạo đức, lối sống
  a.Yêu cầu
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh;  Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức Nhà giáo, lối sống trong sáng, mẫu mực. Đoàn kết nội bộ, thương yêu và có trách nhiệm với nghề, với học sinh.
  b. Chỉ tiêu:  100% giáo viên trong tổ thực hiện tốt.
  c. Biện pháp
     - Gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của ngành.
     - Chấp hành mọi sự phân công của lãnh đạo, tự giác trong công tác.
     - Quan hệ tốt với đồng nghiệp, PHHS, hòa nhã thân ái với học sinh, giữ mối quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.
  2. MỤC TIÊU 2
      Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
                      a. Yêu cầu
                         Cải tiến phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn góp phần cùng nhà trường nâng cao thành tích trong học tập và giảng dạy, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, dự giờ, thao giảng nâng cao tay nghề.
b.      Chỉ tiêu
        - Tham gia 100% các lớp học Nghị quyết của Đảng, các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
        - Thao giảng : 2 tiết / năm và ít nhất có 2 tiết dạy bằng giáo án điện tử.
        - Thực hiện tốt 100% hồ sơ sổ sách, giáo án lên lớp đúng quy định, hình thức và nội dung tốt.
        - Đăng ký dự giờ : 8 tiết / năm
        - 100% giáo viên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và chuyên đề của tổ.
        - Không có HS xếp loại kém cuối năm.
      c. Biện pháp
   - Tham gia bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch nhà trường.
   - Thường xuyên cập nhật và trau dồi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của HS.
   - Tăng cường kỹ năng thực hành và luyện tập của HS, xác định rõ mục tiêu giáo dục và  tư tưởng trong từng bài dạy. Vận dụng nhiều biện pháp tích cực khơi dậy sự yêu thích môn học ở các em và nhiều hình thức kiểm tra để cải  thiện điểm cho các em.
     - Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy định của ngành, đảm bảo dạy đúng chương trình đã thống nhất, không cắt xén chương trình, không hạ thấp yêu cầu đào tạo. Việc ra đề kiểm tra chính xác, đúng với khung ma trận, bản đặc tả thống nhất; chấm bài chính xác, trung thực, khách quan.
     - Tích cực trao đổi , sinh hoạt chủ đề bài học về chuyên môn ở các buổi dự giờ, họp tổ.
   3. MỤC TIÊU 3
    Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém
  a.Yêu cầu
  - Mỗi khối chọn ra một đội tuyển để bồi dưỡng, chọn giáo viên bồi dưỡng và lên kế hoạch bồi dưỡng.
                    - Bồi dưỡng học sinh thi 30/4, giáo viên dạy lớp chọn phụ trách.
  - Giáo viên có kế hoạch và chương trình dạy cụ thể cho việc bồi dưỡng HSG.
  - Phụ đạo HS yếu theo TKB của trường. 
      b. Mục tiêu 
                            - Chỉ tiêu: + Có học sinh giỏi cấp tỉnh
                                             +  Nâng cao tỉ lệ học sinh đạt kết quả trên trung bình, đủ điều kiện tốt để dự thi tốt nghiệp.
                          c.  Biện pháp
                         - Giáo viên được phân công sẽ phụ trách bồi dưỡng HSG theo khối.
                  - Hình thức bồi dưỡng HSG: giáo viên tự biên soạn chương trình dạy và thời gian bồi dưỡng hợp lý.
4.MỤC TIÊU 4
Đẩy mạnh phong trào thi giáo viên giỏi – thiết kế giáo án điện tử (E-learning)
  a. Yêu cầu
 Giữ vững phong trào thi giáo viên giỏi trong tổ và cố gắng có giáo viên giỏi cấp tỉnh. Mỗi giáo viên trong tổ phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ năm học và có kinh nghiệm tốt được tổ công nhận.
b. Chỉ tiêu: có giải trong các cuộc thi
  c. Các biện pháp
     - Lich thi và hình thức thi giáo viên giỏi theo quy định của nhà trường.
       Gồm có 2 phần: lý thuyết và thực hành 2 tiết dạy
Phần lý thuyết:
-         Phần câu hỏi tình huống (5điểm)
-         Phần câu hỏi về chuyên môn (5điểm– 45phút )
               Phần thực hành: 2 tiết dạy chia đều ở 2 học kỳ- hội giảng chung trong 1 buổi do nhà trường chỉ định ngày.          
                  - Giáo viên phải hoàn thành hồ sơ giáo viên giỏi theo đúng thời gian quy định của Ban Thi Đua.
     5. MỤC TIÊU 5
         Đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề, tiết học trải nghiệm, sinh hoạt chủ đề bài học trong họp tổ chuyên môn.
   a.  Yêu cầu
     - Chuyên đề bám sát nội dung chương trình học và có tính thực tiễn cao.
- Thông qua các chuyên đề, giáo viên có thể áp dụng vào tiết dạy sao cho phù hợp với trình độ của HS lớp mình.  
b. Chỉ tiêu
    - Thực hiện 4 chuyên đề - tổ chức 2 tiết học trải nghiệm
    + Học kỳ 1 (hạn cuối hoàn thành trong tháng 11): thực hiện 2 chuyên đề
      + Học kỳ 2 (hạn cuối hoàn thành trong tháng 3): thực hiện 3 chuyên đề
c. Biện pháp
          - Giáo viên được phân công sẽ soạn chuyên đề gởi cho cả tổ đọc trước và đóng góp ý kiến sau đó là duyệt của tổ trưởng.
  - Triển khai chuyên đề trong tổ theo kế hoạch và ghi nhận ý kiến đóng góp một lần nữa, cả tổ đi đến thống nhất và vận dụng cho lớp mình tùy theo trình độ lớp mình dạy.
  - Giáo viên được phân công phụ trách sinh hoạt chủ đề bài dạy phải soạn trước chủ đề và gởi cho tổ trước 1 tuần trước khi tiến hành thực hiện. 
6. Nhiệm vụ khác
6.1. Công tác quản lý tổ chuyên môn
          a. Yêu cầu : Làm tốt chức năng, nhiệm vụ tổ trưởng, tạo không khí đoàn kết, thi đua, ý thức tự giác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi thành viên trong tổ.
  b. Chỉ tiêu
    - Tổ phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ Lao động tiên tiến.
    - 100% các loại hồ sơ tổ xếp loại từ khá trở lên.
    - Dự giờ giáo viên 8 tiết / GV / năm học.
  c. Biện pháp
         - Nghiên cứu và vận dụng kịp thời các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành.
  - Bám sát kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường.
  - Phát huy  khả năng và yếu tố tích cực của các thành viên trong tổ.
      6.2. Công tác đoàn thể  &  ngoại khóa:
        a. Yêu cầu. Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể, nhiệt tình đăng ký tham gia các phong trào ngoại khóa do Công đoàn ngành và nhà trường phát động nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục toàn diện, đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo môi trường tốt trong công tác giáo dục, ngăn chặn học sinh bỏ học.
    b. Chỉ tiêu
     - Đảm bảo dự các buổi sinh hoạt đoàn thể 100%.
          - Tham gia đầy đủ các phong trào dự thi về hiểu biết xã hội do các đoàn thể, ngành tổ chức.
     - Tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa trong năm học.
   c. Biện pháp
     - Theo dõi, các thông báo, công văn mới, ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc  họp hội đồng, cuộc họp đoàn thể để có kế hoạch phù hợp.

 
       - Thường xuyên trao đổi, học hỏi các nội dung có liên quan đến công tác ngoại khóa.
7. PHÂN CÔNG HOẠT ĐỘNG
7.1. Phân công sinh hoạt chủ đề bài học:
      Tháng 9/2017:   cô Trần Đạt Thủy Tiên
      Tháng 10/2017: cô Trần Thị Thanh Tuyền, thầy Nguyễn Minh Hùng
      Tháng 11/2017: cô Nguyễn Thị Xuân Hòa, thầy Ngô Xuân Quang
      Tháng 12/2017: cô Trần Như Ý, cô Đặng Ngọc Toàn
      Tháng 01/2018: cô Đặng thị Tú Quyên, thầy Lê Văn Út
      Tháng 02/2018: thầy Lê Văn Út, cô Trần Thị Thanh Tuyền
      Tháng 3/2018 :  thầy Ngô  Xuân Quang, cô Đặng Ngọc Toàn
      Tháng 4/2018 :  cô Nguyễn Thị Xuân Hòa, cô Trần Như Ý
      Tháng 5/2018 :  cô Đặng Thị Tú Quyên,  cô Trần Đạt Thủy Tiên
7.2. Phân công phụ trách chuyên đề
Học kỳ 1 (hạn cuối hoàn thành trong tháng 11):
        1. Đặng Thị Tú Quyên – tháng 10
        2. Trần Đạt Thủy Tiên – tháng 10
        3. Nguyễn Minh Hùng – tháng 11
Học kỳ 2 (hạn cuối hoàn thành trong tháng 2)
1.   Lê Văn Út – tháng 2
2.  Trần Như Ý- tháng 2
     7.3. Phân công thao giảng tổ
Giáo viên thao giảng 2 tiết/ năm học. Phân công thao giảng cụ thể:
 
STT Họ và Tên Học kỳ I Học kỳ II
1 Lê Văn Út  tháng 11 tháng 2
2 Ngô Xuân Quang  tháng 10 tháng 2
3 Nguyễn Minh Hùng  tháng 10 tháng 1
4 Đặng Thị Tú Quyên  tháng 11 tháng 1
5 Trần Đạt Thủy Tiên  tháng 11 tháng 2
6 Trần Thị Thanh Tuyền  tháng 12 tháng 3
7 Đặng Ngọc Toàn tháng 12 tháng 3
8 Trần Như Ý tháng 10 tháng 1
9 Nguyễn Thị Xuân Hòa tháng 12  tháng 2
 
7.4. Phân công soạn giảng ma trận đề kiểm tra 1 tiết và thi học kỳ:
        Tổ trưởng và tổ phó duyệt trước khi tiến hành soạn đề
·          Khối 12:
  KT Học kỳ 1 KT Học kỳ 2 Thi học kỳ 1, 2
- Cơ bản Xuân Quang Xuân Hòa Lê Văn Út
 
-Tự nhiên Thanh Tuyền Tú Quyên
 
·          Khối 11:
  Học kỳ 1 Học kỳ 2 Thi học kỳ 1, 2
- Cơ bản - lần 1: Minh Hùng
- lần 2: Như Ý
- lần 3: Thủy Tiên
- lần 4: Ngọc Toàn
Lê Văn Út
 
- Tự nhiên - lần 1: Lê Văn Út
- lần 2: Ngọc Toàn
- lần 3: Xuân Hòa
- lần 4: Minh Hùng
 
·          Khối 10:
  Học kỳ 1 Học kỳ 2 Thi học kỳ 1, 2
- Cơ bản - lần 1: Ngọc Toàn
- lần 2: Thủy Tiên
- lần 3: Như Ý
- lần 4: Minh Hùng
Đặng Thị Tú Quyên
 
- Tự nhiên - lần 1: Tú Quyên
- lần 2: Ngọc Toàn
- lần 3: Như Ý
- lần 4: Thủy Tiên
IV- ĐĂNG KÝ THI ĐUA
1. Đối với Giáo viên
 - Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cuối năm học.
 - Tổ lao động tiên tiến
2. Phân công chuyên môn
STT Họ và tên Tổng số lớp dạy Số tiết Điều chỉnh
1 Lê Văn Út 11A2,12A1,12A6,12A9 16  
2 Ngô Xuân Quang 12A4,12A5, 12A8,12A11 16  
3 Tần Thị Thanh Tuyền 10A1,12A2,12A3, 12A10,12A12 20  
4 Đặng Thị Tú Quyên 10A2,10A11 8  
5 Đặng Ngọc Toàn 10A9,10A4,11A3,11A10 16  
6 Nguyễn Thị Xuân Hòa 11A4, 11A6,11A11,12A7 16  
7 Trần Như  Ý 10A5,10A8,11A5,11A7 16  
8 Nguyễn Minh Hùng 10A3,10A7,11A9, 11A12 16  
9 Trần Đạt thủy Tiên 10A6, 10A10, 11A8, 11A11 16  
         
 
     2. Phân chia tỉ lệ đối với giáo viên
   - Chỉ tiêu phấn đấu:
  Giỏi:  10  % - 140 hs
  Khá:  25 %. – 350 hs
    TB:  40%  - 560 hs
                                        Không có HS kém
                   
STT Họ tên Số lớp Tự nhiên Cơ bản Giỏi khá
1 Lê Văn Út 4 3 1 1,7% 3,5%
2 Ngô Xuân Quang 4 2 2 0,8% 2,5%
3 Trần thị Thanh Tuyền 5 3 2 1,5% 3,0%
4 Đặng Thị Tú Quyên 2 1 1 1,7% 3,0%
5 Đặng ngọc Toàn 4 2 2 0,9% 2,5%
6 Nguyến Thị Xuân Hòa 4 2 2 0,9% 2,8%
7 Trần Như Ý 4 2 2 0,9% 2,7%
8 Nguyến Minh Hùng 4 1 3 0,8% 2,5%
9 Trần Đạt Thủy Tiên 4 2 2 0,8% 2,5%
  Tổng   19 21 10% 25%
 
IV - LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
PHẦN CHUNG
       Dư giờ
    
- Giáo viên dự giờ theo phân công của tổ trưởng (không dự cùng một người dạy liên tục 2 lần trong tháng, trừ dự tiết thao giảng tổ) và phải thực hiện rút  kinh nghiệm, nhận xét và góp ý. Riêng giáo viên có số tiết dạy chưa đủ chuẩn cần dự nhiều hơn.
     - Tiết dự giờ  đã báo không được thay đổi ( trừ trường hợp chính đáng ).
     - Không dự giờ 2 tiết liền trong cùng một buổi .
     - Tránh góp ý tiết dự giờ làm ảnh hưởng giờ dạy trên lớp ( nên góp ý vào tiết trống hoặc là buổi họp tổ)
     - Tiết dự giờ phải ghi đầy đủ, cả phần nhận xét.
     - Đối với tiết hội giảng (giáo viên giỏi), giáo viên muốn dự thì báo trước với tổ trưởng.
     Thao giảng
     -
Mỗi  giáo viên  thao giảng 2 tiết trong năm. (có thể thực hiện trong một học kỳ), trong đó có  một tiết giáo án điện tử (có thể dùng phương tiện máy để hổ trợ, không sử dụng công nghệ thông tin trong suốt tiết dạy)
     -  Giáo viên được phân công thao giảng thì phải thực hiện đúng lịch nếu có thay đổi thì phải báo trước một tuần.
1.      Thi giáo viên giỏi
- Đăng ký tên đề tài SKKN từ tuần đầu năm học
- Hoàn thành viết SKKN cuối tháng 2
       - Các tiết thao giảng GVG phải được xếp loại khá trở lên.
2. Soạn giảng 
   
* Khối 10
        - Áp dụng PPCT 2015 như đã thống nhất.
        - Bổ sung các tiết luyện tập và luyện viết ,thiết kế một số hoạt động sao cho phù hợp với lớp mình dạy dựa vào cuốn chuẩn kiến thức kỹ năng.    
        - Các tiết dạy  Reading , language Focus có thể trích bớt hoạt động cho về nhà làm (các tiết có lượng bài tập giống nhau )
        - Các tiết luyện tập, luyện viết soạn như mẫu quy định.
        - Lưu ý các tiết chữa bài kiểm tra, giáo viên cần ghi cụ thể những hạn chế mà học sinh mắc phải và tỉ lệ bài kiểm tra.
     * Khối 11
         - Áp dụng PPCT đã thống nhất năm 2017.
         - Lưu ý  hơn phần Language Focus ( nếu số lượng bài tập nhiều, chỉ làm phân nửa, còn lại cho học sinh về nhà làm).
         - Các tiết có lượng bài tập khó, giáo viên cần thiết kế lại dễ hơn cho phù hợp với trình độ của lớp.
         - Phần dạy ngữ âm trong tiết Language focus chỉ dạy trong sách, không mở rộng.
         - Các tiết luyện tập cần soạn kỹ nội dung sát với đơn vị bài học đó.
       * Khối 12
         Khối 12 có được 2 tiết phụ đạo buổi chiều, giáo viên dạy theo phân phối chương trình đã thống nhất trong phiên họp tổ đầu năm học 2017.
         - Được sử dụng giáo án củ có bổ sung.
         - Giáo viên soạn thêm các tiết điều chỉnh theo thống nhất của tổ.
         - Đối với các tiết luyện tập, luyện viết câu, giáo viên cần chú trọng dạy ngữ pháp (lưu ý các dạng bài tập trắc nghiệm)
         3. Kiểm tra
       * Kiểm tra miệng
        -
Từ 1 đến 3 cột
        - Áp dụng nhiều hình thức để khích lệ và cho điểm các em trong suốt tiết học và quá trình dạy.
       * Kiểm tra 15’ 
        - Theo thống nhất đã phân chia trong PPCT
        - Gồm 2 phần : tự luận và trắc nghiệm 
        * Kiểm tra 45’        
           Dàn ý bài kiểm tra 1 tiết :
          - Bài kiểm tra 1 tiết được soạn theo ma trận, bản đặc tả được thống nhất (ma trận, bản đặc tả, hướng dẫn chấm).
          Khối 10,11: Theo dạng thống nhất
       - Phần nghe cho kiểm tra trước (không có phần nói trong bài kiểm tra 1 tiết)
          Khối 12 : 40 câu, 100% trắc nghiệm. theo định dạng đề thi tốt nghiệp
       * Kiểm tra Học kỳ :
          Khối 10:  phần nghe, nói thi trước, bài viết thi theo lịch trường
          Khối 11:  phần nghe, nói thi trước, bài viết thi theo lịch trường
          Khối 12:  theo định dạng đề thi tốt nghiệp (nội dung không giới hạn trong học kỳ đó)
   4. Kiểm tra hồ sơ
      Theo lịch tổ

      - Tháng 9,10, 11,12 học kỳ I  (báo trước 3 ngày)
      - Tháng 2,3,4 học kỳ II
      - GV nào thực hiện chưa tốt  sẽ được Ktra ở lần tiếp theo.
      - GV được kiểm tra  phải có đầy đủ hồ sơ theo qui định.
      - Kết hợp dự giờ (dự 1 tiết)
      -  Hồ sơ gồm có:
             + giáo án 
             + sổ điểm cá nhân
             + sổ  dự giờ
             + sổ hội họp (họp chuyên môn tổ, các cuộc họp trong nhà trường)
             + sổ lưu bài kiểm tra (ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án, nhận xét)
             + sổ báo giảng
             + sổ kế hoạch cá nhân
            Theo lịch trường
                 - Trường  thông báo
          5. Chỉ tiêu thi đua
          - Thống nhất theo chỉ tiêu thi đua của trường đề ra.
          - Tỉ lệ tốt nghiệp : cao hơn tỉ lệ tỉnh
 
PHẦN CỤ THỂ
 
Thời gian Nội dung công việc Phân công Đánh giá
8/2017  
- Họp tổ thống nhất PPCT và cách soạn 3 khối và k12 chéo buổi;
- Chọn đội tuyển HSG và kế hoạch bồi dưỡng;
- Gv tập huấn “… Đổi mới KT, ĐG Hs..”
- phân công ra đề kiểm tra chất lượng khối 10,11,12.
   
 
- tổ trưởng phụ trách
- tổ trưởng ra đề
 
- tổ trưởng phụ trách
 
 
 
9 / 2017  
- Chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.
- Sinh hoạt tổ, nhóm theo kế hoạch chung.
- Lên danh sách HSG, đội tuyển 30/4 và kế hoạch bồi dưỡng.
- Kiểm tra chất lượng K 10,11,12 và nộp báo cáo về BGH.
- Tham gia Hội nghị CBCC, đóng góp, xây dựng  các chỉ tiêu, KH năm học của trường.
- Xây dựng kế họach họat động tổ 2017-2018, thông qua và góp ý.
- Hoàn thành danh sách GVG và đăng ký tên đề tài SKKN, bài thi E-learning.
- Kiểm tra hổ sơ 2 GV+ dự giờ
- Sinh hoạt chủ đề bài học.
 
- Toàn Bộ Giáo Viên Và HS.
- Cả Tổ
- Thầy Út.
 
 
- Toàn bộ giáo viên.
 
- Toàn Trường
- Giáo Viên
 
 
- Tổ Trưởng, tổ phó
- cô Thủy Tiên
 
 
 
10 / 2017  
- Thực hiện kế hoạch chuyên môn theo PPCT .
-.Dự giờ, thao giảng tổ theo kế hoạch và  hội giảng theo kế hoạch trường.
- Tiếp tục thực hiện dạy K12 chéo buổi .
- Hội giảng GVG trường lần I vào tuần 7 và 8 từ 02/10/2017 theo lịch của trường;
- Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017
- Kiểm tra 1 tiết định kỳ ( bài 1)
- SHCM và CĐ đề theo kế họach của tổ;
 
- Sinh hoạt chủ đề bài học:
   
 
- Kiểm tra hồ sơ 2GV+ dự giờ
- Thao giảng tổ:
    
 
- Nhóm chuyên môn.
- (thông báo sau)
 
 
 
- cô Xuân Hòa
 
 
 
- Cô Tú Quyên
 
 
1. Thanh Tuyền
 2. Minh Hùng
 
- Tổ trưởng, tổ phó
1.Xuân Quang
2. Minh Hùng
3. Như Ý
 
 
 
 

 
11 / 2017  
- Kỷ niệm ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM
- Tham gia các hoạt động câu lạc bộ- chủ đề “ Mừng  ngày NGVN 20-11”.
- Tiếp tục dạy chéo buổi 12.
- Kiểm tra định kỳ 1 tiết lần 2
- Sinh hoạt tổ theo kế hoạch chung, thông qua và đánh giá đề thi, nộp file đề thi HKI.
  * khối 10,11, ngày 29/11/2014
  * khối12 ngày 18/11/2014
- Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày:ngày 06/11/2017;
   + ĐDDH: chấm sơ khảo 10/11 và trung khảo 12/11
   + BGĐT: chấm trung khảo 17/11
- Kiểm tra toàn bộ sổ điểm cá nhân
- Kiểm tra HĐSP của 15 giáo viên( kế hoạch trường)
- Kiểm tra hồ sơ 3 GV kết hợp với
thao giảng tổ
 
 
- Sinh hoạt chủ đề bài học
 
 
 
-Toàn bộ GV.
- cả tổ.
- GVG
- Gv được phân công
 
 
- cả tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
- tổ trưởng, tổ phó
 
1.      Lê Văn Út
2.      Thủy Tiên
3.      Tú Quyên
 
1.   Ngô Xuân Quang
2. Nguyễn Xuân Hòa
 
 
 
 
 
 
12 / 2017  
- Tiếp tục dự giờ , thao giảng.
- Kiểm tra 45’ định kỳ K11,10.
- Tiếp tục dạy chéo buổi 12.
- Kiểm tra thực hiện chương trình.
- Duyệt đề thi HKI.
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 18, 19 bắt đầu từ 18/12/2017 đến 26/12/2017;
- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI ngày 11/12/2017;
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào thứ Hai ngày 30/12. Thư ký hoàn thành điểm vào 02/01/2018 để LĐT duyệt KQ;
- Duyệt kết quả K12    - 10/12/2013
                         K10,11- 24/12/2013
- Thao giảng tổ + kiểm tra hồ sơ
 
 
 
- Sinh hoạt chủ đề bài học
 
 
 
- Nhóm chuyên môn.
 
.
- Tổ trưởng, tổ phó
- Toàn Bộ Gv trong tổ.
 
- Cả Tổ
 
 
 
 
 
1.      Thanh Tuyền
2.      Ngọc Toàn
3.      Xuân Hòa
 
1.      Như Ý
2.      Ngọc Toàn
 
 
 
 
 
01 / 2018  
Nghỉ Tết DL 01/01/2018;
-Thi HSG QG đầu tháng 01/2018;
- Họp sơ kết tổ HKI
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình .
- Tiếp tục thực hiện chương trình và dạy chéo buổi K 12
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng.
- Thực hiện chuyên đề 2
- Kiểm tra định kỳ 1 tiết lần 1 HKII- K12
- Tiếp tục phụ đạo HS yếu kém.
- Chào mừng ngày HS-SV
+ Sinh hoạt chủ đề bài học
 
 
+ Thao giảng tổ + Kiểm tra hồ sơ 3 giáo viên
 
 
- Tổ trưởng
-Toàn bộ Gv K12.
 
 
- GV cả tổ tham gia
- cô Toàn
- Thầy Út
 
- tổ bộ môn
 
1.      Tú Quyên
2.      Văn Út
 
1.      Minh Hùng
2.      Tú Quyên
3.      Như Ý
 
 
 
 
02 / 2018
 
 
 
 
 
 
 
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 12/02/2018 đến 25/02/2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 10-Giêng).
- Hội giảng GVG lí thuyết đợt II vào tuần 26,27  theo lịch.
 
- Tiếp tục dạy chéo buôi K 12 .
- Thực hiện chuyên đề 4,5.
 
- Sinh hoạt tổ theo kế hoạch chung. Thông qua đề thi HKII khối 12. Nộp file ngày 17-3-2018
- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch trường (10 GV)
- Kiểm tra hồ sơ 2 GV + kết hợp với
 thao giảng tổ
- Nộp đề thi khối 12 + duyệt
-          
 
 
 
 
- cô Xuân Hòa
 
 
 
1. Văn Út
2. Như Ý
 
-  cả tổ
 
- Thông Báo Sau
 
1.      Văn Út
2.      Xuân Quang
3.      Thủy Tiên
- Tổ trưởng, tổ phó
-          
 
 
 
 
03 / 2018  
Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
 
- Phân công soạn đề cương, đề thi HK II khối K10,11.
 
- Tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/3/2017 ( K12 và 6 lớp có thành tích K10,11cắm trại .)
- Chuẩn bị hồ sơ K12.
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 27 từ 12/3 đến, hạn chót nộp file đề 05/4/2018
- Sinh hoạt chủ đề bài học
 
 
- Kiểm tra hồ sơ 3 GV + kêt hợp với
 Thao giảng tổ
- Kết thúc chương trình K12;
- Lên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp k12 và phân công soạn đề cương;
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên dạy khối 10,11
 
 
 
- Cả tổ
- Coi thi theo phân công
1. Xuân Quang
2. Ngọc Toàn
 
1.   Thanh Tuyền
2.   Ngọc Toàn
 
- Giáo viên dạy k12
 
 
 
 
 
 
4/2018  
Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- HS thi Olympic không chuyên 30/4
- GVK12 hoàn thành nhập điểm và HK và HK ngày 23/4/2018;
- Giỗ Tổ Hùng Vương 25/4/2018;
- Kế hoạch ôn thi THPTQG;
- Kiểm tra hồ sơ khối 12;
- T/C thi thử cho HS 12. theo kế hoạch của SGD.
- Nộp đề thi HK II, hướng dẫn chấm khối 10,11.       
 
Kiểm tra toàn bộ sổ điểm cá nhân 
 
 
 
g
 
 
- cả tổ
 
 
 
- Giáo viên dạy khối 12
- Theo phân công
- Giáo viên dạy k10,11
 
 
 
 
 
05 / 2018  
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
- Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 35 từ ngày 07/5/2018. Hạn chót tổ nộp file đề 02/5/2018;
- 9/5/2018 GV hoàn thành điểm k10,11. – - 20/5/2018 LĐT duyệt KQ
- Lập KH thi tuyển sinh lớp 10 và gởi thông báo đến các trường THPTCS ngày 15/5/2017;
- Tiếp tục ôn tập cho K12; hoàn tất chương trình - Hoàn thành hồ sơ  thi TNTHPT;
- Họp tổ tổng kết cuối năm.
-Tổng kết năm học, báo cáo chất l­­ượng với Sở GD & ĐT, hết hạn ngày 28 và 29/5/2018;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân ngày …./5 /2018;
- Họp Hội đồng vào ngày …/5/2018;
- Thi HSG 11,10 vào 31/5/2018.
- Nhận quyết định coi thi và chấm thi
 
 
 
 
- tổ trưởng.
 
 
 
 
 
 
- Theo phân công
 
 
- Cả tổ
 
06 / 2018 -Theo KH của Trường
 
   
07/ 2018 -Theo KH của Trường
 
   
 
Kế họach tổ có thể điều chỉnh theo kế hoạch thay đổi của trường 
V - NHỮNG ĐỀ XUẤT:
 
                                                                         Kế sách , Ngày 29 tháng 9 năm 2017
                                                                                        Người lập kế hoạch
                                                                                      Tổ trưởng
   
            
 
                                                                                                          Lê Văn Út
                                                                                                                      
 
       
 
 
                                                                
KÝ DUYỆT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 

 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT