Ngày 17 tháng 09 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG


    Họ và tên: Lê Tứ Hải

Chức vụ: Hiệu trưởng

Năm sinh: 29/05/1961

Năm vào ngành:

Email: letuhai.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đỗ Tuấn Phương

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Năm sinh:

Năm vào ngành:

Email: dotuanphuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Năm sinh:13/01/1968

Năm vào ngành:

Email: nguyenthithuytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Thanh Mộng

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Năm sinh:09/07/1980

Năm vào ngành:2001

Email: tranthanhmong.c3ks@soctrang.edu.vn


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT